4 ปี คสช.บ้านเมืองสงบแต่ของแพง จี้จัดเลือกตั้งให้ไวผลสำรวจสวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพลมาแล้ว … “ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช.” คนชอบบ้านเมืองสงบแต่ผิดหวังที่ เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน ฝากถึงรัฐบาลจัดเลือกตั้งใหม่ด่วนๆ สอบได้ 5.42 จากคะแนนเต็ม 10

Advertisement

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานผลสำรวจ หัวข้อ “ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช.” หลังการบริหารประเทศของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะครบรอบ 4 ปีในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พบว่าสิ่งที่ประชาชนสมหวังคือการที่บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง แต่ผิดหวังมากสุดคือภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี พร้อมให้คะแนนรัฐบาลคสช.เกินครึ่งเล็กน้อยมาที่ 5.42 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.

สวนดุสิตโพล ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,346 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 ผลสำรวจพบว่า สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1 บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง 56.45% , อันดับ 2 การใช้กฎหมายเด็ดขาด เช่น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 30.88% , อันดับ 3 จัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ป่าไม้ 24.65% ,อันดับ 4 พัฒนาระบบคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 18.20% และอันดับ 5 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพ ขึ้นค่าแรง 17.05%

สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ อันดับ 1 เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน 41.78% ,อันดับ 2 มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ 34.22% ,อันดับ 3 แก้ไขปัญหาล่าช้า ทำงานช้า 19.66% , อันดับ 4 ใช้กฎหมายไม่เป็นธรรม เช่น การใช้มาตรา 44 สัดส่วน 15.31% และอันดับ 5 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 13.23%

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาล คสช. ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า คือ อันดับ 1 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หาแนวทางป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง 32.02% , อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 27.23% , อันดับ 3 แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 23.91% ,อันดับ 4 แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 15.38% และอันดับ 5 ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่แทรกแซง 11.23% ทั้งนี้ ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลคสช.ในระดับ 5.42 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

ภาพจากแฟ้มข่าว