วิกฤติสื่อ!!! “สปริงนิวส์” เสี่ยงจอดำ กสทช.โร่อุ้ม

ไม้ใหญ่ใกล้ล้ม คานค้ำจะยันไหวหรือ?  เหตุ อสมท.  ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลแก่ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด แจ้งการยุติให้บริการเครือข่ายแก่ สปริงส์นิวส์ ในวันที่ 16 มิ.ย.61 นี้ หลังแจ้งค้างชำระหนี้มานานแล้ว อัศวินขี่ม้าขาวอย่าง กสทช.จึงต้องรีบออกมาอุ้มมือไม้พัลวัน

Advertisement

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อสมท  ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลแก่ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งได้ทำสัญญาร่วมกันตั้งแต่ปี 2557 และต่อมา สปริงนิวส์ ได้ค้างชำระค่าเช่าใช้บริการโครงข่ายฯ ตั้งแต่กลางปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงินกว่า 104 ล้านบาท (รวมค่าปรับตามสัญญาและดอกเบี้ย ตามกฎหมาย :  ณ วันที่ 31 พ.ค. 61)

ทั้งนี้ที่ผ่านมา อสมท ได้มีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้เป็นระยะเวลานานแล้ว และสปริงนิวส์ได้ขอขยายเวลาชำระเงินเรื่อยมา โดยอ้างว่าบริษัทฯอยู่ในช่วงวางแผนเพิ่มทุนและจะทยอยผ่อนชำระหนี้ค่าใช้บริการ แต่สปริงนิวส์ก็ไม่ได้ชำระแต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการ บมจ อสมท พิจารณาแล้วเห็นว่า หาก อสมท และ กสทช. ไม่พิจารณาดำเนินการใดๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาครัฐและอาจถูกร้องในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ อสมท จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กสทช. เพื่อยุติการให้บริการ โดยคณะกรรมการ กสทช. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เห็นชอบการยุติให้บริการตามสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ระหว่าง อสมท และ สปริงนิวส์ แล้ว โดย อสมท จะดำเนินการยุติการให้บริการโครงข่ายฯ แก่สปริงนิวส์ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2561 ในทันที

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการ กสทช.

ขณะที่ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กล่าวว่า กรณีนี้ การยกเลิกสัญญาสามารถทำได้เพราะทั้งสองบริษัทเป็นคู่สัญญากัน โดย อสมท.ได้ส่งหนังสือแจ้งจะยุติสัญญากับสปริงส์นิวส์มาให้บอร์ดพิจารณาแล้ว และบอร์ดได้อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาได้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวเพิ่มเติมว่าจากกรณีดังกล่าว กสทช.อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นเพื่อไม่ให้สปริงส์นิวส์ต้อง “จอดำ” โดยหากมองในแง่ดี กรณีดังกล่าวไม่น่าจะถึงขั้นจอดำเพราะยังทีผู้ให้บริการโครงข่ายรายอื่นเหลืออีก 3 ราย