“กัญชา”เคยถูกปรุงเป็นโอสถถวายพระนารายณ์ฯ!…นี่ออเจ้ารู้ยัง?(คลิป)

ประวัติศาสตร์ของ“กัญชา” ยาสมุนไพรขึ้นหิ้งอิงหลักฐานตรงจาก “ตำราโอสถพระนารายณ์” นับเนื่องแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา พบมีการใช้เป็นส่วนผสมปรุงตำรับยาขึ้นถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จริง! ไปลองฟังเรื่องนี้จาก “อาจารย์นรินทร์ กากะทุม” หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้ ทั้งในเรื่องของสรรพคุณ และวิธีใช้ ซึ่งเป็นหนึ่งในความหวังการเปิดทาง “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์แบบเสรี” ในอนาคตและในฐานะ “สมุนไพรไทย”

Advertisement