“อาคม”ลงพื้นที่ตรวจงานสนามบินอุบลฯ รับ ครม.สัญจร

“คมนาคมทัพหน้า” กรุยทางสู่ครม.สัญจร อำนาจเจริญ-อุบลฯ จัดเตรียมระบบอีเว้นต์ รอรับนายกฯ -คณะรัฐมนตรี

Advertisement

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ความพร้อมให้บริการประชาชน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ลานจอดรถ จุดอำนวยควาสะดวกรถแท็กซี่ การปรับปรุงอาคาร

สำหรับสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,876 ไร่ รันเวย์ขนาดมาตรฐานความยาวทางวิ่ง 3,000 X 45 เมตร ลานจอดอากาศยาน 120 X 270 เมตร สามารถจอด B737 ได้พร้อมกัน 5 ลำ

นอกจากนี้สามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน อาคารผู้โดยสารพื้นที่ใช้สอย 18,000 ตารางเมตร ที่จอดรถ 300 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกได้ จำนวน 1,000 คนต่อชั่วโมง 2.88 ล้านคนต่อปี

และรองรับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และจากประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาวตอนใต้)ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบินพาณิชย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีแผนพัฒนาสนามบิน ได้แก่ การปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสาร ระบบไฟฟ้าสนามบิน ทางวิ่งทางขับ มาตรการด้านความปลอดภัย ปี61-62 ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่รองรับผู้โดยสารได้ 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ที่จอดรถขนาด 500 คัน ขยายลานจอดอากาศยานรองรับ B737 ได้ 10 ลำ ปี65-67

ด้านกรมท่าอากาศยาน ได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราชธานีเพื่อขยายศักยภาพของท่าอากาศยาน และรองรับจำนวนผู้ใช้บริการและเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้น ดังนี้

1. โครงการติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน ในวงเงินงบประมาณ 16,788,300.- บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2. โครงการแก้ไขข้อบกพร่อง ด้านการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 2.1 ระบบจัดการรักษาความปลอดภัยพื้นที่การบินและเครือข่ายการบิน วงเงิน 43,431,300.-บาท 2.2 การติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System:EDS พร้อมสายพานลำเลียงสัมภาระ ห้องควบคุมและอุปกรณ์ วงเงินงบประมาณ 148,988,201.70.- บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561 2.3 การก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณ วงเงิน 18,200,000.-บาท

3.โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 148,880,000.- บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

4. โครงการซ่อมปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่พักผู้โดยสาร วงเงินงบประมาณ 7,390,000.- บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ

5.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 87,599,250.-บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ