บรรยากาศ”นายกฯ” นำทัพบุก”ราชธานีเจริญศรีโสธร”ประชุมครม.สัญจร

บรรยากาศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุม ครม.นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จ.อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจังหวัดราชธานีเจริญศรีโสธร (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร) 

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี เข้ากราบนมัสการพระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาส และกราบสักการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทโท) ณ เจดีย์พระโพธิญาณเถร
นายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญ
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการดำเนินงาน ของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จ.อำนาจเจริญ

นายกรัฐมนตรีเยี่ยชมสวนป่าพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองเกษตรไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ