สึนามิ –แผ่นดินไหว-อุทกภัย ปภ.ยืนยันเอาอยู่ บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ!

ปภ.สตรองมาก! พร้อมรับมือทุกภัยพิบัติ ในประเทศไทย โดยมีแผนการจัดการสาธารณภัยระดับต่างๆ

Advertisement

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยการรับมือปัญหาเขื่อนแตกของไทย ว่า ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย สึนามิ และภัยจากการกระทำของมนุษย์ มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นคู่มือกลไกหลักในการจัดการสาธารณภัย

ทั้งนี้แต่ละจังหวัดจะมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนเผชิญเหตุอุทกภัย แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย แผนเผชิญเหตุสารเคมีรั่วไหล ฯลฯ ตามสภาพความเสี่ยงของจังหวัด โดยจะมีการประสานบูรณาการทุกหน่วยงานในการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือ เฝ้าระวัง การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดเป็นประจำ

หากเหตุการณ์หรือคาดว่าจะมีสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลับ หรือภัยอื่นๆ จะมีการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมรับมือ เพื่อสั่งการ อำนวยการและมอบภารกิจให้กับหน่วยงานและจังหวัด

นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมรับมือหรือซ้อมการอพยพประชาชนในกรณีที่มีเหตุการณ์ หรือคาดว่าจะมีสถานการณ์ภัยขนาดใหญ่ เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลับ หรือภัยอื่นๆ เช่น อัคคีภัยอาคารสูง แผ่นดินไหว และสึนามิ ทั้งระดับประเทศและระดับพื้นที่ ต่อกรณีเกี่ยวกับเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ จะมีการเชื่อมกับหน่วยงานเจ้าของเขื่อนหรืออ่างขนาดใหญ่ในการฝึกซ้อมการแจ้งเตือนประชาชนและการฝึกซ้อม เช่น กรณีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มข่าว