ดินถล่มจ.น่าน รัฐเยียวยาทายาทผู้เสียชีวิต–ซ่อมบ้านสูงสุดรายละ2.8แสนบาท

สำนักนายกฯเยียวยาเบื้องต้น ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่ม ที่ จ.น่าน สูงสุดรายละ 280,000 บาท พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค

Advertisement

       นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุฝนตกหนัก ส่งผลให้น้ำท่วมและดินถล่ม ที่จังหวัดน่าน จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อนำเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเยียวยาช่วยเหลือให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตรายละ 50,000 บาท

กรณีที่เหตุอุทกภัยครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายแก่บ้านทั้งหลัง จะจ่ายเงินเยียวยาช่วยค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนหลังละไม่เกิน 230,000 บาท ส่วนกรณีที่บ้านเสียหายมากจะช่วยค่าซ่อมแซมวัสดุบ้านหลังละไม่เกิน 70,000 บาท และในกรณีบ้านเสียหายเล็กน้อยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านหลังละไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธายังบริจาคเงิน สมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตลอดเวลา ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเหตุการณ์ต่างๆ โดยบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา