10อันดับสุดยอดมหา’ลัยไทยจุฬาฯ-มทร.ธัญบุรี-ศรีปทุม–มรภ.บุรีรัมย์แชมป์

สเปนจัดอันดับ “Webometrics Ranking July 2018” ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย กว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลก จุฬาฯ ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของไทย ตามด้วยลำดับของมหาวิทยาลัยต่างๆ มีที่ไหนบ้างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปช่วยกันเช็คหน่อย..

Advertisement

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 “Jul y 2018 Edition: 2018.2.0 “หรือ เวบโบเมตริกส์ ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

สำหรับ10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย 1.จุฬาฯ อันดับ 532 ของโลก 2.เกษตรศาสตร์ อันดับ 554 ของโลก 3.ม.มหิดล อันดับ 584 ของโลก 4. ม.เชียงใหม่อันดับ 625 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ 713 ของโลก 6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี อันดับ797 ของโลก 7.ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ อันดับ858 ของโลก 8.ม.นเรศวร อันดับ 933 ของโลก 9.ม.บูรพา อันดับ 956 ของโลก 10.ม.สงขลานครินทร์ อันดับ998 ของโลก

ขณะที่แชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มทร.ธัญบุรี อันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และได้อันดับ 20 ของประเทศไทย อันดับ 1,497 ของโลก (อันดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เกิน 1,500 ของโลก) อันดับ 1 มทร.ธัญบุรี อันดับ 2 มทร.ล้านนา อันดับ 3 มทร.อีสาน อันดับ 4 มทร.พระนคร อันดับ 5 มทร.ตะวันออก อันดับ 6 มทร.กรุงเทพ อันดับ 7 มทร.ศรีวิชัย อันดับ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับ 9 มทร.สุวรรณภุมิ

ส่วนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครองที่1 อันดับ7ของประเทศและ 858 ของโลก อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 24 ประเทศ 1976โลก อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่26ประเทศ ที่2351โลก อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่32 ประเทศ 2602 โลก อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่34 ประเทศ ที่2924โลก อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 38 ประเทศ ที่3315โลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่40 ประเทศ ที่ 3446 โลก อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่42ประเทศ ที่3587 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่44 ประเทศ ที่3649 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่47ประเทศ ที่3973 โลก

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม” อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศ 1386ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 19 ของประเทศและ 1459ของโลก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ 3 อันดับ 21 ของประเทศและ 1809 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ที่ 4 อันดับ33 ของประเทศ อันดับ 2871 โลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 37 ของประเทศ อันดับโลกที่ 3241 อันดับ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่39 ประเทศ และ 3383 ของโลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ ที่41 ประเทศ ที่ 3523 โลก อันดับ 8 มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล ที่49 ประเทศ ที่4094 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่56 ประเทศ ที่5136 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 61 ประเทศ และที่ 5578 ของโลก

**ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://webometrics.info/en/Asia/Thailand

ที่มาข้อมูล และตาราง http://blog.eduzones.com/magazine/199877 http://webometrics.info/en