มะกันคืนวัตถุโบราณ 12 รายการ จากบ้านเชียง อายุกว่า 4 พันปีให้ไทย

ข่าวดี!จากกระทรวงวัฒนธรรม ไทยจะได้รับคืนวัตถุโบราณยุคบ้านเชียงอายุกว่า 4 พันปี จากชาวอเมริกัน 12 รายการ

Advertisement

กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรายงานกรณีนาง Katherine Ayers-Mannix ชาวอเมริกัน แจ้งความประสงค์ ส่งมอบโบราณวัตถุก่อนประวัติศาสตร์คืนให้แก่ประเทศไทย 12 รายการ และภาพถ่ายรวมโบราณวัตถุทั้ง 12 รายการ โดย DR. joyce White ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบ้านเชียงและผู้อำนวยการ Institute for Southeast Asian Archaeology มหาวิทยาลัย Pennsylvania ได้ให้ความเห็นว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเชื่อว่าเป็นโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงของไทย

DR. joyce White ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะบ้านเชียงและผู้อำนวยการ Institute for Southeast Asian Archaeology มหาวิทยาลัย Pennsylvania

ขณะนี้สถานทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดส่งโบราณวัตถุทั้งหมดมายังกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปกรมศิลปากรและกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันตรวจสอบโบราณวัตถุและส่งมอบให้แก่กรมศิลปากร ซึ่งรายการโบราณวัตถุที่ส่งมอบคืน ได้แก่

1. ภาชนะดินเผาสีดำ อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้น ราว 4,300-3,000 ปี

2. ภาชนะดินเผาลายขูดขีดผสมการระบายสีแดง อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้น ระยะปลาย ราว 3,000 ปี

3. ภาชนะดินเผาลายขูดขีดผสมการระบายสีแดง อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้น ระยะปลาย ราว 3,000 ปี

4. ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบประดับด้วยเส้นนูน อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยต้นราว 4,300-3,000 ปี

5. ภาชนะดินเผาลายเขียนสี อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลาย ราว 2,300-1,800 ปี

6. ภาชนะดินเผาลายเขียนสี อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลาย ราว 2,300-1,800 ปี

7. ภาชนะดินเผาลายเขียนสี อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลาย ราว 2,300-1,800 ปี

8. ภาชนะดินเผาลายเขียนสี อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลาย ราว 2,300-1,800 ปี

9. ภาชนะดินเผาสีดำ

10. ลูกกลิ้งดินเผา อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง สมัยปลายราว 2,300-1,800 ปี

11. หินดุดินเผา อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์

12. กำไลสำริด อายุสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง ราว 2,300-1,800 ปี และ13. ภาพถ่ายรวมโบราณวัตถุทั้ง 12 รายการ