“เอสเอ็มอี”เดินหน้าสสว.เผยดัชนีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้น

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.)

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ เดือนมิถุนายน 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าโดยภาคการค้าส่งค้าปลีก-บริการ มีสัญญาณที่ดีจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับเพิ่มขึ้น

Advertisement

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและกลางย่อม (สสว.)  เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade & Service Sentiment Index: TSSI) ของเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ 97.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่แล้วอยู่ในระดับ 96.8 เพราะฝนตกหนัก โดยสาเหตุที่ดัชนีขยับเพิ่มขึ้นมาจากปัจจัยฝนล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการ อาทิ ด้านสุขภาพ ความงาม โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ส่วนกลุ่มค้าส่งและค้าปลีกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ ค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค  วัสดุก่อสร้าง สินค้าเกษตร ส่วนค้าปลีกสินค้าประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สถานีบริการน้ำมัน  ยังคงมีดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับที่เกินกว่าค่าฐานที่ 100 แสดงว่าผู้ประกอบการ SME ยังมีความเชื่อมั่นดีอยู่  สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ 105 ซึ่งเป็นทิศทางปกติในช่วงกลางปี แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 100 อยู่ ในเดือนมิถุนายนนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของ SME ในภาคการค้าและบริการที่ปรับตัวเพิ่มนั้น สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งผลิตสินค้าเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงกลางปี ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับธุรกิจ SME