รถตู้จะเป็นมินิบัสรัฐหนุนเงินกู้จูงใจผู้ประกอบการ

รัฐหนุนสุดตัวผู้ประกอบการรถตู้วิ่งบริการรัศมีไม่เกิน 300 กม.รอบกรุงเปลี่ยนใช้รถมินิบัส พร้อมอัดฉีดสิทธิพิเศษสินเชื่อ-ภาษีจูงใจ

Advertisement

นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะรายเดิม เพื่อรองรับการปฏิรูปเส้นทางเดินรถตามคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ขณะนี้คืบหน้าไปมากแล้ว เริ่มจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถตู้หมวด 2 วิ่งบริการต่างจังหวัดรัศมีไม่เกิน 300 กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานคร ให้เป็นรถมินิบัสทั้งหมดนั้น กระทรวงการคลังและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ เพื่อให้เอกชนกู้เงินมาลงทุนซื้อรถใหม่ ควบคู่กับส่งเสริมสิทธิพิเศษและการช่วยเหลือทางภาษี โดยภายในเดือน ส.ค.นี้ จะประกาศแก้ไขกฎหมาย ขบ.เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถตู้สาธารณะที่มีการซื้อขายกัน เนื่องจากแต่เดิมนั้นจะไม่สามารถจดทะเบียนเจ้าของใหม่ได้ ทำให้การซื้อขายรถประเภทนี้มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อแก้กฎหมายแล้วจะเอื้อให้ผู้ประกอบการรายเดิมสามารถขายรถเก่าได้ตามราคาท้องตลาดเพื่อนำทุนไปซื้อรถใหม่มาวิ่งบริการ ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเอกชนร่วมบริการ หรือ รถร่วม นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางมีแนวคิดว่าจะมอบสัมปทานเดินรถใหม่ระยะเวลา 7 ปีให้กับผู้ประกอบการรายเดิมโดยไม่ต้องประมูลเขตละ 3-4 เส้นทาง โดยจะสรุปเสนอ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เร็วๆ นี้