นายกฯ สั่งแก้จราจรกรุงเทพฯ รวดเดียว 22 ข้อ ขีดเส้นตาย 3 เดือน

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ พร้อมสั่งการแก้ปัญหาจราจร 22 ข้อ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใน 3 เดือน

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) พร้อมตรวจเยี่ยมการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เดินทางจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ไปยังสถานีบางหว้า ก่อนตรวจเยี่ยมการพัฒนาจุดเชื่อมต่อ ล้อ ราง เรือ

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวชื่นชมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางปัจจุบันว่ามีความคล่องตัวดีแล้ว ซึ่งในอนาคตต้องมีการขยายเมืองและพัฒนาพื้นที่ออกไปในบริเวณรอบนอกและปริมณฑลให้มากขึ้น เพื่อกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่อื่นแทนการพัฒนาเฉพาะในเขตเมืองเท่านั้น ซึ่งจะสามารช่วยบรรเทาความแออัดและแก้ไขปัญหาการจราจรได้ด้วย โดยแผนการดำเนินการดังกล่าวนั้นอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

ขณะเดียวกันยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่ที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง รวมทั้งสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ และการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ในพื้นที่ดังกล่าว โดยประชาชนได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปและผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนประชาชนและตรวจเยี่ยมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพและแนวทางการพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (ล้อ ราง เรือ) ของกรุงเทพมหานคร

สำหรับข้อสั่งการด้านการแก้ไขปัญหาจราจรนั้น นายกฯ ได้มีข้อสั่งการ รวม 22 ข้อ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เร่งดำเนินการได้แก่

1.ให้กวดขันผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร

2.ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร เป็นศูนย์สั่งการได้ทุกพื้นที่. ให้บูรณาการกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรทุกวัน

3.พิจารณาช่องทางเดินรถสวนทาง เพื่อแก้ปัญหารถติด. เหมือนกับที่ต่างประเทศใช้ในการแก้ไขปัญหา

4.การขึ้นหน้าจอดูการจราจรที่ บก.02 ใช้คนดู. ควรเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี. ประมวลข้อมูลในการแก้ไขปัญหาแบบอัตโนมัติแทน

5.ควรพิจารณาทำเส้นทางเดินรถใหม่ นอกเมือง ทางรถไฟรางคู่

6.พิจารณาเส้นทางเดินทางน้ำ

7.ควรแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง สาเหตุของรถติดที่ต้นตอของปัญหา

8.ดูการจอดรถกีดขวางการจราจรข้างทาง

9.กวดขันวินัยจราจรของผู้ขับรถช้าช่องทางขวาของทางเดินรถ

10.ควรพิจารณาควบคุมความเร็วรถใหม่ให้เหมาะสม

11.ทางด่วนที่ขึ้นแล้วลง แล้วขึ้นอีกครั้ง ควรพิจารณาให้ต่อเชื่อมไม่ต้องขึ้นๆ ลงๆ. เช่น เส้นกาญนาภิเษก เป็นต้น

12.การบีบพื้นที่ให้พิจารณาดำเนินการอย่างเหมาะสม

13.ผู้รับเหมาก่อสร้างตามเส้นทางต่างๆ ต้องดำเนินการด้วยความสะอาดเรียบร้อย และปลอดภัย

14.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ควรดูแลอย่างไร ตอบแทนอย่างไร เพื่อตอบแทนที่ทำงานหนัก. และกำชับการใช้วาจาให้สุภาพเรียบร้อย

15.การกวดขันตรวจจับผู้ขับขี่รถในขณะมึนเมา

16.การจัดจุดจอดรถรับส่งของรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ เป็นต้น

17.พิจารณาหาพื้นที่ในการสร้างที่จอดรถ รองรับรถไฟฟ้าสถานีต่างๆ เพื่อนำรถมาจอด แล้วเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้า

18.กวดขันรถจักรยานยนต์ที่วิ่งบนทางเท้า

19.กวดขันจับกุมรถวิ่งย้อนศร

20.กวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค

21.รถนำ VIP ดูการปฏิบัติให้ดี อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน

22.การจราจรถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับข้อสั่งการทั้งหมดนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 เดือนจากนี้