RIP “โคฟี อันนัน” อดีตเลขาฯยูเอ็น

นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและเจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ด้วยวัย 80 ปี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ส.ค.61 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย โคฟี อันนัน (Kofi Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาติ (UN) ได้เสียชีวิตแล้ว เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 ส.ค.61 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากเข้ารับษาตัวจากอาการป่วยได้ไม่นาน

สำหรับ นายอันนัน เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1938 เมืองกุมาซี (Kumasi) ในเขตอาณานิคมโกลด์โคสของอังกฤษ (Gold Coast) หรือ ประเทศกานา ในปัจจุบัน เป็นบุตรคนที่ 4 ในครอบครัวที่มีการศึกษาดี สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รวมไปถึงภาษาท้องถิ่นแอฟริกา

ทั้งนี้ผลงานที่ทำให้ โคฟี อันนัน มีชื่อเสียง ได้แก่ การปฏิบัติงานรักษาสันติภาพในตำแหน่ง Under-Secretary-General ซึ่งดูแลเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือนมากกว่า 70,000 คนที่ปฏิบัติงานสหประชาชาติอยู่ทั่วโลก และดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อดูแลยูโกสลาเวีย ในระหว่างปี ค.ศ. 1995 – 1996 และการดูแลส่งคณะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติมากกว่า 900 คน กลับจากอิรักจากกรณีความขัดแย้งระหว่างอิรักและคูเวต

โดยเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) จึงได้เสนอชื่อนายโคฟี อันนัน และได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเป็นลำดับที่ 7 เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1997

 

ในขณะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติ นายอันนัน ได้แสดงบทบาทสำคัญหลายด้าน อาทิ การมุ่งมั่นปฏิรูปองค์การสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพ การผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน การตั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) และความอุตสาหะในการนำสหประชาชาติให้ใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น และเป็นสื่อกลางในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทระหว่างประเทศ (Good Office) ทั้งกรณีอิรัก ปี ค.ศ. 1998 กรณีไนจีเรีย ปี ค.ศ. 1999 กรณีอิสราเอล – เลบานอน ปี ค.ศ. 2000 รวมไปถึงการรักษาสันติภาพในลิเบียและติมอร์ตะวันออก ส่งผลให้องค์การสหประชาชาติมีบทบาทเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการสร้างสันติภาพให้แก่โลก

จากผลงานดังกล่าว ในปี ค.ศ. 2001 คณะกรรมการรางวัลโนเบลมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นายโคฟี อันนัน และองค์การสหประชาชาติในฐานะที่ทุ่มเทการทำงานเพื่อสันติภาพและการยกระดับองค์การสหประชาชาติ และในปีถัดมาได้มีมติให้นายโคฟี อันนัน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ต่อเป็นสมัยที่ 2 จนครบวาระในปี ค.ศ. 2006

โดยบทบาทล่าสุดของนายอันนัน คือการเป็นหัวหน้าคณะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐยะไข่ ระหว่างชาวพุทธเมียนมา และชาวโรฮิงญา จากการแต่งตั้งของนางออง ซาน ซู จี ผู้นำพม่า เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2016