“เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ”รัฐหวังกระตุ้นกำลังซื้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เอาใจรากหญ้าน่าดู..หลังสศช.ประกาศจีดีพีโต4.6% รัฐอัดฉีดเงินเบี้ยยังชีพคนชราเพิ่มอีก 50-100 บาท พร้อมลุยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

Advertisement

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในระหว่าง เยี่ยมชมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบผ่านองค์กรการเงินชุมชน ที่จังหวัดชุมพร ถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 4.6 และครึ่งปีแรกขยายตัวร้อยละ 4.8 ว่า รัฐบาลต้องการขับเคลื่อนให้ชาวบ้านรายย่อยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเติบโตเฉพาะด้านบนเพียงอย่างเดียว เช่น หากการส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มจำนวนมากจะทำให้สินค้าเกษตรสำคัญหลายส่วนส่งผลไปยังเกษตรกร

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

รวมถึงการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรักษาพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรค ผู้ถือบัตรไม่ต้องจ่ายเงิน 30 บาท และชาวบ้านสามารถเติมเงินเพิ่มเข้าไปยังบัตรสวัสดิการฯ จะสามารถได้รับประโยชน์จากการหักคืนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถมีเงินหมุนเวียนต่อเดือนเพิ่มขึ้น ทำให้ครึ่งปีหลังกำลังซื้อของรายย่อยผลักดันให้การบริโภคเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ยังต้องเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ส่วนผู้สูงอายุได้เบี้ยยังชีพ 600-700 บาทต่อเดือน รัฐบาลพร้อมเติมให้อีก 50-100 บาท ทำให้มีรายได้เพิ่มในการใช้จ่าย

อย่างไรก็ตามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และเรื่องของการเพิ่มงานเพิ่มรายใด้ให้กับชุมชน โดยการลงพื้นที่ครม.สัญจร (ระนอง-ชุมพร) ในครั้งนี้ก็จะมีการหยิบยกเรื่องของการช่าวยเหลือผู้มีรายได้น้อย และ การช่วยเหลือเกษตรกรรากหญ้าเป็นหนึ่งในหัวข้อในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา