น้ำเหนือใกล้มาแล้ว!ฯอยุธยาเร่งเกี่ยวข้าวให้เสร็จเตรียมพื้นที่รับน้ำ

เตรียมพื้นที่ทุ่งรับน้ำหลากลุ่มเจ้าพระยา! อยุธยาระดมแผนป้องกันโบราณสถาน พร้อมเตรียมพื้นที่เกษตรกว่า 6.8 แสนไร่ เร่งเกี่ยวข้าวให้เสร็จสิ้นก่อนน้ำมา

Advertisement

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเกิดฝนตกต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบตามมาในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำให้ระดมสรุปตัวเลขจากทุกหน่วยงานว่ามีจำนวนเท่าไรหากเกิดวิกฤตจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที รวมถึงการเตรียมพร่องน้ำด้วย

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมทุ่งนาไว้รับน้ำ 6.8 แสนไร่ได้แก่ อ.ผักไห่ อ.เจ้าเจ็ด อ.เสนา และ อ.ป่าโมก รวมทั้งการขอให้เกษตกรเร่งเกี่ยวข้าวให้เสร็จทันวันที่ 15 ก.ย.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นแผนงานที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว ขณะนี้ประเมินสถานการณ์ว่าทันอย่างแน่นอน เมื่อมวลน้ำเหนือมาเราก็จะค่อยๆ ผันน้ำลงไปตามทุ่งรับน้ำที่เตรียมเอาไว้ เสมือนการเตรียมตุ่มน้ำ ตุ่มไหนเอาน้ำออกหมด พร้อมแล้วก็จะเอาน้ำเข้า

นอกจากนี้ยังให้ระดมเครื่องสูบน้ำโดยสรุปตัวเลขจากทุกหน่วยงานว่ามีจำนวนเท่าไรหากเกิดวิกฤตจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที รวมถึง การเตรียมพร่องน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเต็มที่แล้ว พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ให้สำรองเครื่องสูบน้ำกระจายทั้งต้นคลองและปลายคลอง เพื่อไม่ให้ชุมชนรอบข้างเกิดผลกระทบ พร้อมย้ำ ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมให้อยู่ในระดับร้อยละ 25 เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการป้องกันโบราณสถานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมด รวมทั้งมีการดำเนินการตามแผนระยะยาว คือการสร้างเขื่อนที่แข็งแรงเพื่อป้องกันโบราณสถานทั้งหมด ตามแผนงานการก่อสร้างตั้งปี 2560 โดยเริ่มต้นแนวเขื่อนตั้งแต่หัวแหลมบริเวณหัวรอ ป้อมเพชร เบื้องต้นได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว มีระยะเวลา 15-20 เดือน จุดไหนที่ยังไม่แล้วเสร็จ สั่งการให้ทำแนวคันดินกั้นน้ำไว้

 

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้ม