เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

นิตยสารรักษ์เกษตร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยจัดงานเพื่อยกระดับและก้าวสู่มาตรฐานครั้งสำคัญที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาสู่สวนมาตรฐาน และสินค้ามาตรฐานที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง จะก้าวไปทางไหน หน่วยงานใดที่จะให้คำตอบได้

Advertisement

มางานนี้คุณจะได้พบกับทุกคำตอบของ…มาตรฐาน…ที่จะทำให้คุณก้าวสู่โอกาสที่ดีของสินค้าของคุณ ความสำคัญของมาตรฐานรองรับที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในการแข่งขันทางการตลาด พบกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับรองมาตรฐานโดยตรง รวมทั้งตลาดที่จะเข้ามารองรับสินค้ามาตรฐานของคุณ

ภาคเช้า

-บทบาท ความสำคัญ การให้บริการของมาตรฐาน GAP โดย กรมวิชาการเกษตร

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน Q โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

-บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน THAI GAP โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาคบ่าย

– บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GMP โดย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด

-โอกาส ช่องทางของสินค้ามาตรฐานสู่ตลาดบน โดย แมคโคร และ เดอะมอลล์…ที่จะมาบอกถึงการนำสินค้าเข้ามาขายในห้าง และคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าส่งห้างสรรพสินค้า

– มุมมอง แนวคิด ทิศทาง อนาคตและช่องทางของพืชทำเงิน กล้วย(คิงส์ ฟรุ๊ท) แตงโม(กลุ่มปลูกฮัก) เมล่อน พืชผัก

พบกับบูธของหน่วยงานด้านมาตรฐานที่จะมาให้คำแนะนำด้านมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งบูธสินค้ามาตรฐานของสวน GAP ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการสินค้ามาตรฐานจากสวน

สนใจสอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่ง ได้ หนึ่ง089-7835887idline:nung0897835887 ตา086-3401713 idline:manitra,เป้ 093-691456