ผลสำเร็จสุดท้าย depa fund “พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการ”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้โรดโชว์ถึงโค้งสุดท้ายแล้วเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 ณ. ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา หวังหนุนไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

Advertisement

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยถึงโครงการโรดโชว์ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ depa fund: Start to success” ที่ผ่านมาว่า นอกจากจะเป็นการส่งเสริมเงินทุน และความรู้ให้กับผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่แล้ว จุดมุ่งหมายที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ depaคือการทำให้ Startup รุ่นใหม่ได้สัมผัสกับ Smeโดยเราได้ออกคูปองให้กับ Smeที่สนใจนำไปซื้อบริการด้านดิจิทัลกับ Startupที่ได้รับการส่งเสริม และขึ้นทะเบียนกับ depa เพื่อปรับรูปแบบใหม่ในการทำธุรกิจแบบเดิมๆ เข้ามาสู่การเป็นธุรกิจแบบดิจิทัล เช่นการใช้แอพพลิเคชั่น หรือซอฟต์แวร์ในการจัดการหน้าร้าน สั่งซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตเป็นต้น โดยคูปองนี้มีมูลค่าถึง 10,000บาท

ทั้งนี้ถือเป็นการรับประกันความเสี่ยงให้กับ Sme และใบเสร็จนี้ยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ผู้ประกอบการที่มาเข้ารับฟังคำบรรยายในทุกรอบที่ผ่านมา จะสนใจคูปองวนี้มาก จากที่พิมพ์มา 1,000 ฉบับชขณะนี้หมดแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้ Startup และSme ได้ทำธุรกิจร่วมกันด้วยความมั่นใจเพราะมี depa เป็นผู้รับประกัน เป็นการสร้างตลาดให้กับ Startupได้พัฒนาตัวเองต่อไปและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากกว่าที่จะสนับสนุนด้านเงินทุนแต่เพียงอย่างเดียว โครงการนี้จึงถือเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

สำหรับโรดโชว์ที่ผ่านมาในหลายๆจังหวัดนี้ทำให้ผู้ประกอบการSmeได้เข้าถึง และเข้าใจในแคมเปญ ต่างๆที่ depaได้จัดทำให้ ทำให้ผู้สนใจในการเข้ามาร่วมกับมาตรการของdepaได้เห็นภาพที่จะประสบความสำเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากวิทยาการที่เชิญมาบรรยายถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า หากผู้ประกอบการยังขาดความมั่นใจ เขาก็จะไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง แต่สุดท้ายแล้วผู้ที่สนใจในการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจจริงๆก็จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

หลังจากนี้หากยังมีผู้ประกอบการที่สนใจมากขึ้นทาง depaก็พร้อมจะนำโครงการขึ้นไปเสนอรัฐบาล เพื่อของบสนับสนุนต่อไปโครงการนี้ไม่ได้ทำแล้วจบแค่นี้ เพราะเราสามารถทำให้ผู้ประกอบการเชื่อมั่นในการเข้ามาใช้เงินสนับสนุนต่างๆได้แล้ว เมื่อมีความเชื่อมั่น ใครก็อยากจะใช้เพราะสามารถทำให้ธุรกิจดีขึ้น ชีวิตดีขึ้น ในทั่วประเทศ การเป็น  Startup ไม่ได้เป็นแค่กระแสหรือแฟชั่น แต่ทำแล้จะต้องมีการพัฒนาให้เติบโตขึ้น Startupส่วนใหญ่เป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว การนำดิจิทัลมาใช้ก็เพื่อให้ประสบความสำเร็จที่ดีขึ้น

ในส่วนของนักศึกษาถ้าจะทำธุรกิจก็อยากให้คิดให้ครบ คิดให้จบกระบวนการ เพราะมีแต่ไอเดียอย่างเดียวไม่พอ การเป็น Startup ต้องมีประสบการณ์บวกกับการมีความคิดที่ถูกต้องด้วย