เพิ่มโทษใบขับขี่แก้ปัญหาจราจรไม่ได้! ผลสำรวจจากสวนดุสิตโพล

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างสำรวจโดยสวนดุสิตโพลไม่เห็นด้วยรัฐชงสนช.เพิ่มโทษใบขับขี่ มองว่า ไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาจราจรในกทม.-ปริมณฑล

Advertisement

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย “สวนดุสิตโพล”เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน1,132 คน ในเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรกับการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลของรัฐบาล เพื่อสะส้อนกรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. จะมีการพิจารณาแก้ไขกฏหมายจราจรเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิด เช่น ไม่มีใบขับขี่ หรือมีใบขับขี่แล้วไม่พกที่หลายฝ่ายออกมา
วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้

ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนร้อยละ 45.83 เห็นว่า ควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ให้ตรงจุด มี
แผนระยะสั้นและระยะยาว ร้อยละ 32 เห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด ประชาชนต้องเคารพกฎจราจร และร้อยละ 29.33 อยากเห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ดีขึ้น ทันสมัย เดินทางสะดวก

ส่วนกรณีที่ รัฐบาลเตรียมเสนอสนช. แก้ไขกฏหมายจราจรเพื่อเพิ่มโทษผู้กระทำผิด นั้นประชาชนร้อยละ 53.71 ระบุว่าแก้ไม่ได้ เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาที่มีมานาน แก้ไขได้ยาก เกิดจากความประมาทขาดวินัย ฝ่าฝืนกฎจราจร ขณะที่ประชาชน ร้อยละ 23.41 ระบุแก้ได้เพราะทำให้ผู้ขับขี่เกรงกลัวกฎหมาย มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อถามถึงคาดหวัง นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.03 ไม่คาดหวังว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้สำเร็จ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ มีมานาน แก้ไขไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล คนไทยไม่เคารพกฎหมาย ส่วนที่คาดว่าจะสำเร็จ มีเพียงร้อยละ 22 เพราะเป็นรัฐบาลที่เด็ดขาด สามารถใช้อำนาจตามมาตรา 44 ได้

ส่วนการแก้ไขปัญหาการจรากร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นรูปธรรม
โดยร้อยละ 51.17 เจ้าหน้าที่ตำรวจเคร่งครัด ทำตามกฎหมาย ร้อยละ36.68 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ดี
ค่าโดยสารไม่แพง และร้อยละ 34.07 มีมาตรการควบคุมจำนวนรถยนต์ จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ครอบครอง