แปลกๆ!ถนนพวงมาลัย”สุวรรณภูมิ”ผลาญงบ?ผู้ว่าฯปากน้ำเล็งทุบทิ้ง(คลิป)

ชักไม่ค่อยดี? ถนนพวงมาลัย ย่านถนนกิ่งแก้ว อ้างสร้างเพื่อหน้าตาของประเทศ เป็นทางผ่านไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ แต่กลับปล่อยทิ้งจนกลายเป็นประติมากรรมแทบจะรกร้าง แถมมีกลิ่นไม่ค่อยดีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้าง ล่าสุดผู้ว่าสมุทปราการเล็งทุบทิ้ง

Advertisement

โครงการปรับภูมิทัศน์ ถนนกิ่งแก้ว เส้นทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ของ อบต.ราชาเทวะ ในปี พ.ศ. 2557 ที่ดูแต่แรกเริ่มก็น่าสนใจ เพราะ ถนนกิ่งแก้ว ถือเป็นหน้าตาของ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และถือเป็นประตูเมืองด้านหนึ่งของประเทศ ควรจะมีภูมิทัศน์ที่น่าดูสวยงาม โดยมีการจัดทำแบริเออร์ประดับปูนปั้นลายพวงมาลัย มีรูปปั้นช้าง ม้า วัว ควาย ยักษณ์ ตัวละครต่างๆ ในวรรณคดี และเสาไฟฟ้ารูปเสาหงส์ แบบ”ถนนอักษะ” ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญใกล้ๆ กทม.

แต่พอโครงการแล้วเสร็จจริงๆ กลับมีข้อครหามากมาย โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้มากกว่า 100 ล้านบาท จนมีการร้องเรียนจากประชาชนว่า ไม่คุ้มค่ากับเงินหลวงที่ใช้ไป จนมีข่าวว่า นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรปราการ ได้มีคำสั่งให้รื้อทิ้งโครงการทั้งหมด

“นายนพดล เย็นสบาย” สมาชิกอบต.ราชาเทวะ เจ้าของพื้นที่ เปิดเผยว่า เรื่องคำสั่งให้รื้อโครงการทิ้งของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ยินข่าวมาเช่นเดียวกัน แต่ทางอบต.ยังไม่เห็นเปเปอร์ หรือคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ขณะนี้ทางอบต. ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะรื้อทิ้งโครงการหรือไม่ คงต้องรอคำสั่งที่ชัดเจน และมติที่ประชุมสภาอบต.ก่อน และหากว่าสมาชิกอบต.ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ก็จะต้องส่งเรื่องไปให้ทางอำเภอตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา หากว่ายังไม่ยุติอีก เรื่องก็จะส่งต่อไปยังผู้ว่าฯ ตัดสิน ทุกเรื่องมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ซึ่งขณะนี้ทางอบต. ได้แก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากที่สุดไปก่อนคือ ไฟฟ้าส่องถนนกิ่งแก้วที่ดับและแสงสว่างไม่เพียงพอ จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง แม้แต่พระบิณฑบาตรก็ยังถูกรถชน โดย อบต.ได้บรรจุงบประมาณซ่อมแซมดูแลไฟฟ้าและแสงสว่าง ไว้ในงบประมาณอบต.ปี 2562 ส่วนเรื่องจะรื้อทิ้งหรือไม่ ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนดังที่กล่าวมา