2 อธิบดีคมนาคม ไขก๊อก!!! อ้างเหตุผลยอดฮิต

2 อธิบดี กรมทางหลวง-กรมการขนส่งทางบก ยื่นหนังสือลาออก อ้างเหตุผลมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในคำสั่งแล้ว มีผล 22 ก.ย.61

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ เพื่อเสนอให้นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคมพิจารณา

ทั้งนี้ นายชาติชาย ทิพย์สุวนาวี ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 187/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ โดยอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงคมนาคม ลาออกจากราชการจำนวน 2 ราย ได้แก่

1.นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยนายสนิทให้เหตุผลการลาออกว่า เพื่อดูแลสุขภาพ

2.นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ให้ล่ออกจากตำแหน่งในวันที่ 22 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยนายธานินทร์ให้เหตุการลาออก ว่า เนื่องจากรับราชการมาเป็นเวลายาวนาน และมีปัญหาด้านสุขภาพ