“โซลาร์เซลล์”รีเทิร์น! ก.พลังงานหนุนชาวบ้านผลิตไฟฟ้าใช้เอง

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน

หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาจนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ ล่าสุด “โซลาร์เซลล์” กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง โดยกระทรวงพลังงานผลักดันให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองในโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

Advertisement

“นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยพัฒนาตามความต้องการของประชาชน ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงมีแนวคิดผลักดันโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองในภาคประชาชนอย่างเสรี และสามารถขายไฟฟ้าได้ในอัตรารับซื้อที่ไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้า สร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน พัฒนารูปแบบการซื้อขายที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะจัดทำนโยบาย โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดทำ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (พีดีพี)

เคนดิตภาพจากเพจ https://www.facebook.com/Solar4thai

โดยคาดว่าแผน พีดีพี 2018 จะแล้วเสร็จภายในปี 2561จากนั้นจะนำหลักการจากแผนพพีดีพี มาใช้กำหนดนโยบายต่อไป เช่น รูปแบบการซื้อขาย ราคารับซื้อ ระเบียบหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป เพราะที่ผ่านมามีข้อขัดข้องทั้งในประเด็นการติดตั้ง Solar rooftop การกำหนดราคา ระบบสำหรับการซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการปรับแก้ข้อกฎหมายต่างๆ ต้องการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้ผลิต และผู้ใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรี เพื่อสร้างรายได้แก่ภาคประชาชนในรูปแบบการออมเงิน