อธิบดีคต.เผยระบายข้าวได้หมดสต็อก หยุดควักจ่ายค่าฝากเก็บกว่าแสนลบ.

กรมการค้าต่างประเทศย้ำ ระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้ทั้งหมด พร้อมไล่ฟ้องร้องเซอร์เวเยอร์คู่สัญญา อคส.-อตก. ย้ำหยุดความเสียหาย กว่า 9.3 หมื่นล้านบาท

Advertisement

“นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์” อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในฐานะคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล โดยตั้งแต่ คสช.บริหารประเทศจนถึงปัจจุบัน สามารถระบายข้าวได้หมดสต็อกทั้ง 17.76 ล้านตัน มูลค่า 146,000 ล้านบาท และนำเงินส่งคืนกระทรวงการคลังแล้ว ที่สำคัญสามารถหยุดความเสียหายจากค่าบริหารจัดการข้าว ทั้งค่ารักษาคุณภาพและค่าฝากเก็บข้าวในโกดัง มูลค่า 93,600 ล้านบาท โดยคำนวณจากค่าฝากเก็บข้าว 17.76 ล้านตัน ที่เดือนละ 1,800 ล้านบาท หรือวันละ 60 ล้านบาท

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

“ขณะนี้มีกระแสข่าวกังวลความเสียหายของการระบายข้าว ยืนยันว่ารัฐบาลระบายข้าวอย่างเป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรม และแบ่งกลุ่มข้าวที่จะระบายชัดเจน แต่ที่ไม่สามารถแยกข้าวทุกกระสอบออกมาระบายได้ เพราะต้องใช้เวลานานถึง 10 ปีกว่าจะแยกข้าวและระบายได้หมด ซึ่งจะเกิดความเสียหายจากการนำภาษีประชาชนมาใช้เป็นค่าจัดเก็บเดือนละ 1,800 ล้านบาท จึงแบ่งข้าวเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ข้าวเพื่อการบริโภคของคน กลุ่ม 2 ข้าวที่คนบริโภคไม่ได้ และกลุ่ม 3 ข้าวที่คนและสัตว์บริโภคไม่ได้ แยกตลาดชัดเจนและขายยกคลัง ซึ่งตามสัญญาที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ทำกับคู่สัญญา คือ เจ้าของคลังที่รัฐเช่าฝากเก็บข้าว และบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) คู่สัญญาต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง”