แผนฟื้นฟูแล้วไง?การบินไทยซื้อฝูงบินใหม่แสนล้านบาทก.คลังไม่ขัดจัดไป!

กลัวที่ไหน? หลังประสบภาวะขาดทุนต้องเข้าแผนฟื้นฟู ล่าสุด กระทรวงการคลังให้ผ่าน “การบินไทย” ซื้อเครื่องบินใหม่ 23 ลำ มูลค่าแสนล้านบาท

Advertisement

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการนำเรื่องการจัดซื้อเครื่องบินใหม่ของบมจ.การบินไทยไปหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) แล้ว ทาง สศช.ไม่ขัดข้อง ที่การบินไทยจะจัดซื้อเครื่องบินใหม่ เพียงแต่ขอให้สรุปแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ให้มีความชัดเจนมากกว่านี้

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปัจจุบัน บมจ. การบินไทย มีปัญหาอยู่ 2 ประการคือ การบินไทย มีฝูงบินเก่า ทำให้มีภาระค่าซ่อมบำรุงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องบินใหม่ที่มีภาระในด้านนี้ต่ำกว่า ปัญหาอีกประการคือ ลูกค้าชอบที่จะใช้บริการสายการบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินใหม่มากกว่าสายการบินที่ให้บริการด้วยเครื่องบินเก่า ฉะนั้น การที่บมจ. การบินไทยไม่มีเครื่องบินใหม่ไว้ให้บริการในเส้นทางบินต่าง ๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารได้

และการจัดซื้อฝูงบินใหม่ หากต้องรอให้บมจ.การบินไทยจัดซื้อได้หลังออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ก็จะทำให้กิจการของการบินไทยได้รับผลกระทบได้ ดังนั้น การบินไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องไปจัดซื้อซื้อเครื่องบินใหม่มาเพิ่มเติม ซึ่งบมจ.การบินไทย ขณะนี้ ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น​ International Premium Airlines ดังนั้นการปรับปรุงฝูงบินจึงมีความจำเป็น