ตั้ง“บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” มติคนร.ให้ควบรวม “TOT-CAT”ตามก.ดีอีเสนอ

ให้ก.ดีอีดำเนินการควบรวมกิจการ “ทีโอที-กสท.” ก่อนตั้งเป็น “บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ” ให้เสร็จทัน 1 ก.พ.62

Advertisement

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ซึ่งมี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี เป็น มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามข้อเสนอที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เสนอให้ ควบรวม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เพื่อตั้งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยคาดว่าจะจัดตั้งได้ในเดือน ก.พ.2562 เพื่อรองรับการแข่งขันด้านธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต

“นายประภาศ คงเอียด” ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้ง คณะทำงานเตรียมการรวมกิจการของ ทีโอที  และ กสท โดยมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี  ทีโอที และ กสท จัดทำรายละเอียดการ ควบรวมกิจการข้างต้นให้ครบถ้วนภายในเดือน พ.ย.2561 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ส่วนการควบรวม ทีโอที กับ กสท ในแง่ คดีความ และใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งในเรื่องคดีความนั้น เช่น กรณี ทีโอที กับ กสท ฟ้องร้อง คดีบุคคลที่ 3 แต่ กสท.เป็นผู้ค้ำประกัน จะ เคลียร์กันเรื่องคดีอย่างไร เพื่อให้เกิดความ ชัดเจน ส่วนใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กสทช.และสิทธิหน้าที่ต่างๆ นั้นก็ต้องไป เคลียร์เช่นเดียวกัน ในส่วนของการดำเนินการ ควบรวมครั้งนี้ได้ทำตามมติบอร์ดของทั้ง 2 บริษัทที่เห็นชอบมาแล้ว ดังนั้นจะมีการ ตั้งคณะทำงานมาศึกษาในรายละเอียด โดยมีผู้แทนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไป ร่วมพิจารณาด้วย

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

ด้าน “นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย” ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า กรอบเวลาในการ ควบรวมกิจการนั้น หลังจากสรุปแนวทางการ แก้ไขปัญหาครั้งสุดท้ายจากคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.ที่ผ่านมา และคนร.ได้มีมติเพื่อพิจารณาอนุมัติแผน ควบรวม ก่อนนำเสนอ ครม. รับรองแผน การควบรวมจากนั้นเมื่อ ครม.เห็นชอบแผน การควบรวมองค์กรและแผนการเปลี่ยนผ่าน จะต้องมีคณะทำงานฯและการจัดจ้างที่ปรึกษา ที่กระทรวงดีอี หรือสคร. เป็นผู้จัดจ้าง ต้องมีการตั้งคณะกรรมการควบรวมและ คณะทำงานเปลี่ยนผ่าน ได้แก่ คณะทำงานเรื่อง การเงินและแผนธุรกิจและคณะทำงานเรื่องของ โครงสร้างและบุคลากร  โดยกระบวนการควบรวม จะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 ก.พ.ปีหน้า