“ไม้กฤษณาไทย”รีเทิร์น!“ตราด”จับมือ มจพ.แปรรูปหวังกลับมาผงาด(คลิป)

จับตา “ไม้กฤษณาไทย” หวนกลับมาผงาดในตลาดอีกครั้ง หลัง อุตฯจังหวัดตราด จับมือ มจพ.ต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูป เพิ่มศักยภาพ-มูลค่า พร้อมเตรียมโรดโชว์กลุ่มตลาดตะวันออกกลาง สร้างฐานทางการตลาดที่ยั่งยืนในอนาคต

Advertisement

เพราะเคยโด่งดังและขาดหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับ “ไม้กฤษณา” เส้นทางแห่งรายได้และความมั่งคั่ง ที่เคยบูมสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และขาดช่วงหายไป โดยมีตลาดในตะวันออกกลางเป็นตลาดสำคัญ ซึ่งวันนี้ “ไม้กฤษณาไทย” กำลังถูกหยิบยกกลับมาผงาดในตลาดอีกครั้ง

“นายอดิศักดิ์ อุรเคนทร์” อุตสาหกรรมจังหวัดตราด เปิดเผยถึงเส้นทางแห่งการแปรรูปและกลับมาสร้างฐานการตลาดของไม้กฤษณาไทยอีกครั้ง ในการร่วมเป็นประธานเปิดงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2018 ณ อิมเพค เมืองทองธานี ที่ผ่านมา ว่า “ไม้กฤษณาเป็นไม้ที่มีคุณค่าสูงตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และมีความเชื่อว่าไม้กฤษณาเป็นไม้มงคล นอกจากนี้ไม้กฤษณายังเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติ เพราะเป็นพืชที่มีประโยชน์มากทางด้านสมุนไพร ดังนั้น ไม้กฤษณาจึงเป็นที่ต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องสำอางของชาวมุสลิมในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

นายอดิศักดิ์ อุรเคนทร์ อุตสาหกรรมจังหวัดตราด

ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด จึงได้คัดเลือกให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการ โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ทำการเสริมสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่าย (Cluster) ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณา จำนวน 20 ราย และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นน้ำมันหรือการแปรรูปไม้กฤษณา การตลาดออนไลน์ เทคนิคและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตลาดยุดใหม่ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและตระหนักถึงต้นทุนการผลิต และยังมีการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล

พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อให้ไม้กฤษณากลับมาเป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ยังคงเป็นตลาดหลักในประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งทางอุตสาหกรรมจังหวัดเตรียมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโรดโชว์ไม้กฤษณาไทยในกลุ่มประเทศที่เป็นตลาดหลักอีกครั้ง

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และจับคู่ธุรกิจ ระหว่างสถานประกอบการกับลูกค้าหรือผู้สนใจผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปไม้กฤษณา ในโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพสถานประกอบการ SMEs, วิสาหกิจชุมชนในเชิงเทคนิคและมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทั้งนี้ไม้กฤษณายังคงเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดเช่นในกลุ่มประเทศมุสลิมตะวันออกกลาง ในงานนี้ จึงมีการหยิบยกเอาเรื่องของการพัฒนาแปรรูป และเพิ่มศักยภาพในการผลิต ทั้งเรื่องของปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมไม้กฤษณาของไทยให้กลับมาผงาดในตลาดได้อีกครั้ง”