นกพิราบเชื้อโรคเพียบ!กทม.เผย7เขตมีมากสุดกระชับพื้นที่”ห้ามให้อาหาร”

โทษทั้งจำทั้งปรับให้อาหารนกพิราบในพื้นที่กำหนดนำร่อง 50 เขต โดยกรุงเทพมหานคร หลังตรวจพบนกพิราบย่านตลาดนีออน มีเชื้อโรคเกินกว่าร้อยละ50% เจอทั้งแบคทีเรีย-เชื้อรา เป็นอันตรายต่อสุขภาพคน

Advertisement

นกพิราบไม่ใช่นกธรรมดาแล้ว หลังกทม.ตรวจพบเชื้อโรคสะสมในตัวนกเพียบ เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยโดย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) หลังลงพื้นที่ตรวจการจัดระเบียบนกพิราบริเวณตลาดนีออน ย่านประตูน้ำ เพชรบุรีตัดใหม่ว่า “ในบริเวณนี้มีการร้องเรียนว่ามีจำนวนนกพิราบมาอาศัยจำนวน 300-400 ตัว

ซึ่งกทม. ได้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างจากเลือด น้ำลายและมูลของนกพิราบหาเชื้อรา แบคทีเรีย ที่มากับตัวนก ซึ่งจากการสุ่มตรวจนกพิราบเกินกว่าร้อยละ 50 พบมีเชื้อราและแบคทีเรียที่มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเช่น ระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัดนก เป็นต้น ดังนั้นนกพิราบในจุดต่าง ๆ กทม.จึงได้ทำการจับก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายนกพิราบบางส่วนไปที่ด่านกักกันสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)

ทั้งนี้ การสำรวจพื้นที่ 50 สำนักงานเขต พบว่า 7 เขตพื้นที่ได้แก่ เขตธนบุรี บางกอกน้อย สาทร พระนคร ห้วยขวาง ราชเทวี และหลักสี่ มีนกอาศัยเป็นจำนวนมากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่นกที่เพิ่มจำนวนจะเกิดจากมีแหล่งอาหารที่ชัดเจนดังนั้นกทม.จึงต้องหาวิธีในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและการเพิ่มจำนวนของนกโดยตนได้จัดให้มีการประชุมร่วมทุกพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบแนวทางจัดการนกพิราบอย่างชัดเจนเหมาะสม กำหนดมาตรการควบคุมลดการเพิ่มจำนวนของนกให้บรรลุเป้าหมาย

โดยขณะนี้กทม.มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารสัตว์ในสวนสาธารณะและพื้นที่ 50 เขตนำร่องและจะเริ่มมาตรการดูแลพื้นที่เอาผิดผู้ให้อาหารนกในที่สาธารณะซึ่งจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2560 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท ส่วนผู้ค้าขายอาหารนกในที่สาธารณะมีโทษเช่นเดียวกัน และพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.2535 มีโทษปรับ 2,000 บาท พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ในการแบ่งซื้อแบ่งขายอาหารสัตว์มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ต่อไป