“ปลูกง่าย ตัดง่าย ขายง่าย” ในที่ดินตัวเอง”รัฐแก้กม.ไม้หวงห้ามหวังสร้างศก.(คลิป)

66

กระทรวงทรัพย์ฯ เดินหน้า แก้กฏหมายไม้หวงห้ามส่งเสริมเกษตรกร-ชุมชนปลูกแล้วสามารถตัดขาย สร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจ

และแล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการสำคัญ ก่อนที่คนทั่วไปจะสามารถปลูกไม้หวงห้ามในที่ดินของตัวเอง และสามารถตัดได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อนำขายสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพราะต้นไม้ที่จะเป็นไม้เศรษฐกิจหลายชนิดมีมูลค่าสูงนับแสนนับล้านบาทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทส. จึงพลิกแนวทางจากการไล่จับบังคับใช้กฏหมายกับไม้หวงห้ามทุกชนิดทุกพื้นที่มาสู่ การแก้ไขกฏหมายและส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างถูกต้อง โดยในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง ทส.กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พร้อมเปิดเผยว่า จากการทำงานที่ผ่านมาของ ทส.เมื่อก่อนจะเป็นการบังคับ จับกุมผู้ที่บุกรุกพื้นที่ป่า ปัจจุบัน ทส.หันหลังกลับแบบ 360 องศาปรับเปลี่ยนการทำงานมาเป็นลักษณะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างป่ากับชุมชน ซึ่งจะทำให้เมื่อเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนจะเปลี่ยนเรื่องคุยจากเรื่องการบุกรุกที่ดิน บทกำหนดโทษ เป็นการคุยกันถึงเรื่องการปลูกอะไรดี เพาะพันธุ์อย่างไร ขายอย่างไร ซึ่งต้องทำความเข้าใจกับข้าราชการที่ปลูกฝังกันมานานให้เปลี่ยนแนวคิดตามนโยบายของรัฐบาล

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ปธ.สภากเกษตรกรฯ (ซ้าย) และ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส.(ขวา)

“จากข้อเสนอสภาเกษตรกรฯที่ให้มีการปลูกไม้เศรษฐกิจได้ ทส.กำลังแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อเปิดมาตรา 7 ในพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2489 เพื่อให้กฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม 2561 เพียงแต่จะเพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมพื้นที่ สปก.และพื้นที่อนุญาตอื่นๆด้วย  คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)จะได้เปิดโอกาสให้ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ สำหรับข้อติดขัดในการทำธุรกิจต่อเนื่องจากไม้ จึงต้องมีการปรับเรื่องการอนุญาตให้มีความง่ายสะดวก รวดเร็วขึ้น และนั่นเป็นนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกทุกกระทรวงต้องอำนวยความสะดวกให้ การจดทะเบียนหรืออนุญาตตามกฎหมายจะไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องคุยกับพี่น้องเกษตรกรว่าทำอย่างไรถึงจะสะดวกรวดเร็วและควบคุมเท่าที่จำเป็น หมายความว่าต่อไปนี้ใครมีที่กรรมสิทธิ์สามารถปลูกต้นไม้ได้ ตัดได้ ให้เลือกปลูกไม้ที่มีอนาคตตรงกับความต้องการตลาด หลักก็คือ “ปลูกง่าย ตัดง่าย ขายง่าย ”  ทส.และรัฐบาลไม่ได้ต้องการให้เกษตรกรพี่น้องประชาชนยากจนไปตลอดชีวิต การแก้กฎหมายด้วยหวังว่าไม้จะสร้างเศรษฐกิจยกระดับรายได้คนไทยทุกคนให้มีฐานะดีขึ้น สูงขึ้นจึงขอให้ลุกขึ้นมาดูแลพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ปลูกไม้มีค่า”

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ “เปิดฟ้า เปิดป่า” ตามข้อเสนอของสภาเกษตรกรฯเพื่อให้ฟื้นฟูป่าและให้ป่าสร้างเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะสามารถเปลี่ยนจากสภาพปัญหาการบุกรุกมาแปรเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยรัฐบาลควรปรับแก้กฎระเบียบที่ไม่เอื้อเพื่อให้เป็นไปได้จริงตามนโยบาย โดยเรื่องการแก้ตัวบทกฎหมายหากแล้วเสร็จ สภาเกษตรกรฯจะกระจายข้อมูลสู่พื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและเกษตรกร ทส.ก็จะใช้วิธีการกระจายข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวและอินเทอร์เน็ตของกระทรวงมหาดไทย