ททท. แถลงข่าวกิจกรรม “เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ”

103

ททท. แถลงข่าวกิจกรรม “เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ” วันพฤหัสที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 -18.00 น. ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวกิจกรรม “เมืองรอง ต้องลอง ต้องรัก ต้องใส่ใจ” ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวแบบ Low Carbonในจังหวัดเมืองรอง เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสานึกให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว Generation Y โดยใช้วิธีสร้างกระแส ผ่าน 5 Influencer ชื่อดัง ได้แก่ อุ๋ย – บุดด้าเบส นุ่น- ศิรพันธ์ ตูมตาม- ยุทธนา และ เป้ – อารักษ์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ 55 เมืองรองของประเทศไทย เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยว ไปสู่เศรษฐกิจฐานราก ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติ