ระยองโมเดล!ใช้ถนนปลอดภัยยั่งยืน รมช.คมนาคมเล็งขยายทั่วปท.(คลิป)  

40

ไปดูสถาบัน DDI ที่รมช.คมนาคมยกให้ “ดีที่สุดในประเทศ” กับ การเปิดตัวโครงการ “Rayong road safety” ที่นำเทคโนโลโนยีความปลอดภัยเพื่อยกระดับเมืองระยองไปสู่ความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืน ก่อนเตรียมขยายไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด หรือ NPC S&E เปิดตัวนวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ สถาบันการขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุ Defensive driving institute (DDI) ภายใต้โครงการ “Rayong road safety” ด้วยการนำเทคโนโลโนยีความปลอดภัยเพื่อนำมาพัฒนาเมืองระยองไปสู่ความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบของสถาบันความปลอดภัย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันฯ ที่ดีที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง และภายใต้โครงการดังกล่าว ก็จะมีการขยายต่อไปในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

รมช.คมนาคม กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นด้านการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยพัฒนาตามแนวนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยดำเนินการตามแนวทางประชารัฐ ความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและเอกชนในโครงการ Rayong road safety ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนนอย่างยั่งยืน

 

ด้านนายกฤษฎา กล่าวว่า จากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 88% นั้นมาจากผู้ขับขี่ เพราะฉะนั้นในโครงการ Rayong road safety นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และปรับปรุงพฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนในฐานะนักขับขี่รุ่นใหม่ที่จะเป็นรากฐานของประเทศในอนาคตต่อไป จนถึงสถานประกอบการที่จะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุและปริมาณพลังงานที่ใช้ โดยข้อมูลตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 จากผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทด้านขนส่งชั้นนำจำนวน 10 บริษัท ในระยะทางเฉลี่ย 8,382 กิโลเมตร พบว่ามีการดำเนินงานด้านขนส่งโดยไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไปได้ถึง 13% บนถนนจริง และ 44% ในสนามฝึก เป็นผลดีทั้งในด้านความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสมกับเป็นเมืองต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในอนาคต