ครม.สัญจรเชียงรายไฟเขียวสร้างระบบจัดการน้ำ

รัฐบาลไฟเขียว สร้างอุโมงค์ระบายย้ำในเขตกรุงเทพฯ คลองแสนแสบ คลองทวีวัฒนา เพิ่มช่องทางระบายน้ำ พร้อมระบบจัดการน้ำในหลายพื้นที่

Advertisement

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ จ.เชียงราย เห็นชอบสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง จ.ชัยภูมิ พื้นที่ 8,000 ไร่ และสร้างเป็นเขื่อนดินสูง 40 เมตร ความยาว 2,000 เมตร ระยะเวลา 6 ปี (62-67) วงเงินลงทุน 3,100 ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีหุบเขาล้อมรอบ เป็นจุดอับฝน มีปัญหาแล้งซ้ำซาก จึงต้องการมีระบบชลประทานดูแลเกษตรกร ให้ปลูกข้าว พืชเกษตรในท้องถิ่น ส่งเสริมทำประมง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน ส่งเสริมการนักท่องเที่ยวในเมืองรองได้อีกทางหนึ่ง

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้านนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย การสร้างอุโมงระบายน้ำ เขตทวีวัฒนา เงินลงทุน 2,274 ล้านบาท ระยะเวลาปี 62-65 รองรับการระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ หลังประสบปัญหาในช่วงวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ แผนสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนบาท วงเงิน 1,751 ล้านบาท ระยะเวลาปี 62-66 โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร ระยะเวลา 5 ปี (62-66) วงเงิน 21,000 ล้านบาท โครงรการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร แผน ระยะเวลา 5 ปี (62-66) ประตูระบายน้ำบ้านก่อ จ.สกลนคร ระยะเวลา 5 ปี (62-66) มูลค่าลงทุน 1,249 ล้านบาท