อุโมงค์แยกรัชโยธินเปิดแล้ว!“ลุงตู่”ตัดริบบิ้นคนกรุงลุ้นรถเลิกติด

คืนความสุข? ปิดตำนานหนึ่งในแยกรถติดสุดๆ ของกทม.นายกฯ เป็นประธานเปิดการใช้งานอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการแล้ว ลุ้นจราจรคล่องตัวมากขึ้น

Advertisement

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการใช้งานอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการ โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับ

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการจราจรติดขัด เป็นปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมานาน เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมือง โดยพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เชื่อมโยง ครอบคลุม และมีจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อรองรับการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นและลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนถนนสายหลักต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ดังนั้น การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยให้การสัญจรในกรุงเทพฯ มีความสะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางในขณะนี้ อันเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า อุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาจราจรแนวถนนพหลโยธิน และถนนรัชดาภิเษก โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลาดำเนินงาน 21 เดือน ซึ่งแล้วเสร็จเร็วกว่าแผนงาน 3 เดือน สามารถบรรเทาสถานการณ์จราจรที่ติดขัดบริเวณดังกล่าว ทั้งขาเข้า – ขาออก ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองรับปริมาณรถเฉลี่ยกว่า 200,000 คันต่อวัน รวมทั้งสามารถระบายปริมาณการจราจรของถนนโดยรอบ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งรัดการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน และมอบให้กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

อุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธิน เป็นโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต รวมทั้งเห็นชอบให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินไปในคราวเดียวกัน ซึ่ง รฟม. ได้เร่งดำเนินงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินให้มีความก้าวหน้าตามแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอดในแนวถนนรัชดาภิเษก มีความยาว 1,085 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร แบ่งเป็นทิศทางฝั่งขาเข้า – ขาออก ทิศทางละ 2 ช่องจราจร สามารถแก้ปัญหาจราจรบริเวณดังกล่าว ประกอบไปด้วย การก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกรัชโยธิน และการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกเกษตรศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการใช้งานอุโมงค์ทางลอดบริเวณแยกรัชโยธินอย่างเป็นทางการ

การก่อสร้างรถไฟฟ้าข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561) มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 82.49 โดยโครงการฯ มีกำหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จภายในปี 2562 และ กรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในปี 2563