“บุหรี่ไฟฟ้า” ถูกกฎหมาย !!! สรรพสามิต เตรียมจัดเก็บภาษี ก่อนปล่อยสูบเสรี

สรรพสามิตพร้อมเดินหน้าเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า หนุนเป็นสินค้าถูกกฎหมายรองรับคนในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Advertisement

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตพร้อมจัดเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้การนำเข้ามาใช้ในการบริโภคอย่างถูกต้อง ซึ่งโดยหลักการแล้วภาษีตัวบุหรี่อัตราสูงสุดที่เก็บอยู่ในปัจจุบันมวนละ 1.20 บาท และตามมูลค่า 40% ส่วนตัวเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30%

ทั้งนี้ปัจจุบัน บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ทั่วโลกบริโภคอย่างถูกกฎหมาย การเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากทำให้ผู้บริโภคในประเทศไม่ผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้นักท่องเที่ยวที่บริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและนำติดตัวเข้ามาไทยไม่มีปัญหาผิดกฎหมายด้วย

สำหรับภาษีบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต เติมน้ำยาไม่ได้ สูบได้จำกัดครั้งแล้วต้องทิ้ง

2.บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำ มีตัวน้ำยาและเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สูบ

3.บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต ใช้นวัตกรรมให้ความร้อน ซึ่งมีตัวมวนยาสูบ และเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 3 ทำได้ง่ายเพราะชัดเจน ขณะที่ประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นแบบน้ำ อาจต้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาช่วยดูตรวจสอบส่วนประกอบ เพื่อที่จะทำการเก็บภาษีให้ถูกต้อง