“ภาษีเค็ม”ยังไม่มีผล!“สรรพาสามิต”ยันอีก 5 ปีค่อยทะยอยเก็บ

34
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต

เค็มๆ –มันๆ ยังไม่ได้เก็บภาษีทันที “อธิบดีกรมสรรพสามิต” เผย อีก 5 ปีมีผล ให้เวลาผู้ประกอบการปรับตัวพร้อมยืนยัน ไม่กระทบผู้บริโภค

จากกรณีรัฐเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก ซึ่งหลายฝ่ายกังวลไปถึงราคาสินค้าที่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้น นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า กรมสรรพสามิต ที่ผ่านมามีการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่มีน้ำตาลมาก และต่อไปจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี  เห็นชอบเก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก ซึ่งเป็นอีกต้นเหตุสำคัญในการทำลายสุขภาพการเก็บภาษีไขมันและความเค็มในสินค้า ก็ยึดรูปแบบกับการเก็บภาษีความหวาน โดยจะมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว เช่น ให้เวลา 5 ปี ซึ่งหากผู้ประกอบการลดไขมันหรือความเค็มได้เลย ก็จะได้อัตราภาษีลดลง แต่หากลดไม่ได้ก็จะเสียภาษีในอัตราเดิม แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที