ปลุกท่องเที่ยว “นราธิวาส” สบายใจไร้เสียงปืน

“นราธิวาส” ปลุกชุมชนเปิดแหล่งท่องใหม่ สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Advertisement

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นราธิวาสเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องด้วยการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความประณีตสวยงาม

ทว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในอดีตของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของจังหวัด สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ธุรกิจการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยวยังไม่เติบโตเท่าที่ควร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกระแสการเดินทางท่องเที่ยวกำลังได้รับความสนใจจากคนทุกกลุ่มทุกวัย

ดังนั้นทางจังหวัดจึงจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนราธิวาส 1 เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในการเป็นจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 2 เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 3 เพื่อสร้างกระแสให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดมากขึ้น 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันจนสามารถยกระดับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่

ด้านนายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสได้ให้ความสำคัญกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จึงจัด แคมเปญประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน สร้างการรับรู้แก่สาธารณชนเชิงรุก เพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture) , การท่องเที่ยว แนวผจญภัย (Adventure) และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping)

ทั้งนี้ จังหวัดได้ดำเนินการโดยการคัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิด (Key Opinion Leader) ของ ประชาชน จำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นทูตการท่องเที่ยว (Ambassador) ตามรูปแบบการท่องเที่ยว ได้แก่ ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวแนวผจญภัย (Adventure) , วงศกร ปรมัตถากร (นิว) เป็นทูตการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Culture) และ อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ (ทับทิม) เป็นทูตการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Shopping)

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดนราธิวาสได้วางไว้ตามโครงการดังกล่าว ได้แก่ บ้านประชานิมิต หมู่ 4 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยนักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืน เพื่อสัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมดูดาว ณ แดนอธิษฐาน ฤดูกาลท่องเที่ยวสำหรับการดูดาว และดูดาวตก ,จิบชา นอนภู ดูแสงแรก (ภูต้นเหรียง) กิจกรรมจิบชา นอนภู ดูหมอก ที่ภูต้นเหรียง ,กิจกรรมเที่ยวสวนทุเรียน ฤดูกาลท่องเที่ยว และกิจกรรมการกินบุฟเฟ่ต์ทุเรียน และทุเรียนเกรดพรีเมี่ยม ,ล่องแก่งศรีบรรพต อ.ศรีสาคร , เยี่ยมชมเหมืองทองโบราณ แหล่งแร่ทองคำ โต๊ะโมะ และสะพานคอยร้อยปีเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตากใบไปยังเกาะยาว