“รักษ์เกาะหลีเป๊ะ””ซีพี ออลล์” จับมือ 9 องค์กรรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

ปัจจุบันเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง น้ำทะเลใส ฝูงปลา และแนวปะการังที่สมบูรณ์สวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและจากทั่วโลกให้มาท่องเที่ยว เพื่อรักษาความงดงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน การร่วมกัน ลด และ เลิกใช้ถุงพลาสติกจึงต้องเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ร่วมกัน

Advertisement

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ รณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว เครือเจริญโภคภัณฑ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย อุทยานแห่งชาติตะรุเตา และ DO IT BY HEART SAVE KOH LIPE จัดกิจกรรม “รักษ์เกาะหลีเป๊ะ ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก”

ซีพี ออลล์ มีนโยบายในการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมากว่า 10 ปี และได้ริเริ่มโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงานร้านสาขา เยาวชน และประชาชน ตลอดจนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการลดใช้ถุงพลาสติก ผ่านแนวคิด“ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติก” “ซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุง” ตามนโยบายของนายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น ฯ

โครงการ “รักษ์เกาะหลีเป๊ะ ร่วมใจเลิกใช้ถุงพลาสติก” หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามปณิธานของบมจ .ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” เพื่อมุ่งมั่นจัดการปัญหาขยะโดยเฉพาะพลาสติกให้กลายเป็นศูนย์ พร้อมกับเชิญชวนให้พนักงาน ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ร่วมมือร่วมใจปฏิเสธถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้า นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวงดการนำถุงพลาสติกขึ้นมาบนเกาะ เพื่อเตรียมรับฤดูกาลการท่องเที่ยว

นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล กล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้จัดให้มีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการลดใช้ถุงพลาสติกบนเกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากว่าเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศด้วย เพราะฉะนั้นการรณรงค์เพื่อที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกบนเกาะหลีเป๊ะจะเป็นการสร้างความรู้สึกสำนึกหรือเป็นการกระตุ้นให้มีการรณรงค์และลดการใช้ถุงพลาสติกขึ้นทั้งในหมู่เกาะ ผู้ประกอบการเอง นักท่องเที่ยว ในเรื่องของท้องถิ่นและประชาชนที่อาศัยอยู่แห่งนี้ด้วย เพื่อจะทำอย่างไรให้เกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดปราศจากการใช้ถุงพลาสติก และมีความสวยงามอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ส่วนตัวแทนกลุ่มจิตอาสา Do it by hearth save Koh Lipe Thailand บอกว่า พวกผมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเกาะหลีเป๊ะมา 5 ปีแล้ว เริ่มแรกด้วยการลด และ เลิกการใช้ถุงพลาสติกจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นโดยหันมาใช้ถุงผ้าแทน อยากให้กิจกรรมดีๆ แบบนี้มีอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่กิจกรรม Big Cleaning ที่ทีมงานทำทุกวันจันทร์หรือวันอังคาร หากมีการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บนเกาะแทบจะไม่มีขยะเลย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 90% มีจิตสำนึกที่ดี คือการเก็บขยะอยู่แล้วและมาช่วยเก็บขยะบนเกาะหลีเป๊ะด้วย ซึ่งผมว่าดีมากครับ อยากให้ผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะช่วยกันเป็นผู้นำในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก