คนละไม้ละมือจัดการขยะพลาสติก “แม็คโคร”รณรงค์เคลียร์หาดชะอำ

“แม็คโคร” รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย จับมือเทศบาลชะอำลดขยะพลาสติกบนชายหาด ภายใต้โครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด”

Advertisement

จิตสำนึกในการร่วมกันในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยเรื่อง่ายๆ อย่างการลดและช่วยกันดูแลขยะถุงพลาสติกโดยเฉพาะในพื้นที่ชายหาด ที่หลายคนคาดไม่ถึงว่า “ถุงพลาสติก” หรือ “ขยะพลาสติก” มีผลต่อสภาพแวดล้อมและสัตว์ทะเล ร้ายแรงถึงขั้นล้มหายตายจาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

อีกทั้งยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยว สูญเสียทัศนีย์ภาพ และกลายเป็นการทำร้ายแหล่งท่องเที่ยวทำร้ายเศรษฐกิจของผู้คนในพื้นที่ ดังนั้น การใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนช่วยกันจัดการปัญหาขยะพลาสติก จึงกลายเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ ในปัจจุบัน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม และจัดการปัญหาขยะพลาสติก โดยจัดโครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด” เพื่อคืนความสวยงามและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้ชายหาดทะเลไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

“นางศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่งรายเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการไม่ให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า และได้จัดโครงการส่งเสริมให้ทุกสาขารณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนลดการทิ้งขยะพลาสติกอันเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญหาขยะ ซึ่งในแต่ละปี สามารถลดการสร้างขยะที่เกิดจากถุงพลาสติกไปได้ 16.5 ล้านถุงต่อเดือน หรือประมาณ 198 ล้านถุงต่อปี รวมถึงได้คัดสรรสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติทดแทนโฟม หรือ Bio Base ซึ่งผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย เยื่อไผ่ เยื่อไม้บริสุทธิ์ ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีจำนวนมากกว่า 40 รายการ อาทิ จาน ชาม ถ้วย แก้ว กล่อง ฯลฯ พร้อมทำโปรโมชั่นราคาพิเศษอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายสินค้าภาชนะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบย่อยสลายได้ให้มีขนาดมากขึ้น

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

และสำหรับวันสิ่งแวดล้อมไทยที่จะถึงในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ได้จัดโครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด” โดยมีการมอบถังขยะรีไซเคิลให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีชายหาดจำนวน 14 สาขา ได้แก่ อ่าวนาง ตรัง หัวหิน ภูเก็ต ถลาง ราไวย์ ป่าตอง กะรน สตูล เกาะพงัน พัทยาเหนือ พัทยาใต้ ระยอง และชะอำ ซึ่งเป็นถังขยะสำหรับขยะรีไซเคิลจำนวน 212 ใบ สำหรับจัดวางที่บริเวณชายหาดเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือน พร้อมจัดกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดและรณรงค์ให้ประชาชนเก็บขยะและแยกขยะพลาสติกให้ลงถังอย่างถูกต้อง

โดยล่าสุด กับกิจกรรมที่ ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาชะอำได้มอบถังขยะรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 70 ใบ ให้แก่เทศบาลเมืองชะอำ และร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะ พร้อมทำความสะอาดบริเวณชายหาดชะอำ เป็นระยะทางรวมกว่า 2 กม. โดยมีพนักงานจิตอาสาของแม็คโคร จำนวน 60 คน จากแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สาขาชะอำ แม็คโคร สาขาเพชรบุรี และแม็คโครฟูดเซอร์วิส สาขาหัวหิน พร้อมคนในชุมชนเทศบาลเมืองชะอำร่วมกิจกรรมนี้ด้วย”

เรื่องดีๆ แบบนี้ กับโครงการดี“แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะพลาสติกบนชายหาด” และกิจกรรมที่ชะอำ ทำให้เห็นภาพความตั้งใจของทุกทุกฝ่ายซึ่งหันมาร่วมกัน “ลดการใช้ถุงพลาสติก และการกำจัดขยะพลาสติก” เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทุกฝ่ายจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ชายหาด และท้องทะเล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนไปนานๆ และยังเป็นการป้องกันความเสียหายของระบบนิเวศน์ทางทะเล ที่ต้องผชิญกับปัญหาขยะพลาสติก ที่มนุษย์สร้างขึ้น แบบนี้ทั้งดูแลสิ่งแวดล้อม และยังสร้างบุญให้กับสัตว์ทะเล ที่เจ็บป่วยและตายจากปัญหาขยะพลาสติกให้น้อยลงได้อีกด้วย