ซิมคนจนแจกแน่! รมว.คลังเผยเตรียมชงครม. พร้อมอัดเงินลงบัตรสวัสดิการฯ

ไม่ได้ให้ไปดูหนังเล่นเกมส์เข้าใจนะ “ซิมคนจน” มีไว้เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารวางแผนการทำการตลาด-เพาะปลูก ก.คลังชงครม.แจกแน่ ขณะที่กรมบัญชีกลางเตรียมอัดเงินใส่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อีก คนละ 500 บาท

Advertisement

ทำท่าว่าจะเอาแน่ๆ กรณีการแจกซิมให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่หลายคนเรียกกันว่า “ซิมคนจน” เมื่อล่าสุด นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติมาตรการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล และข่าวสารที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้หลุดพ้นความยากจน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูก และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เพื่อให้สามารถวางแผนเพาะปลูกได้ ไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด เป็นต้น

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ส่วนแนวทางช่วยเหลือมี 2 รูปแบบ คือ กรณีผู้มีรายได้น้อยมีซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่และมีอินเทอร์เน็ตใช้อยู่แล้ว จะให้พิจารณาเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตฟรีให้เพียงพอต่อการใช้ ส่วนกรณีผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะแจกซิมพร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำว่า การแจกซิมเน็ต เพราะรัฐบาลต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ไม่ใช่แจกให้ไปดูหนัง เล่นเกม และฟังเพลง ส่วนรายละเอียดของการแจกซิมอินเทอร์เน็ตอยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. คำนวณค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเทอร์เน็ต”

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อม ทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) พร้อมแล้ว รวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินจำนวน 500 บาท หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ 10 เดือน ระหว่าง เดือน ธันวาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562 โดยกรมบัญชีกลางจะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน ภายในวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 และจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562