เตือนคนกรุงเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง-สวมหน้ากากอนามัย

กรมควบคุมมลพิษ เผยในพื้นที่”กรุงเทพฯ-ปริมณฑล”บางจุด มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐาน

Advertisement

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า พื้นที่ริมถนนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 17 พื้นที่ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ ส่วนในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 13 พื้นที่

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในวันที่ 21 ธ.ค.61 คุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนจะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง

ขอบคุณภาพจาก : JS100