เลื่อนเลือกตั้ง ! 24 ก.พ. 62

“วิษณุ” เตรียม ถก กกต.ขยับวันเลือกตั้ง 24 ก.พ. 62 เพื่อสอดคล้องขั้นตอนตามพระราชพิธี คาดไม่เกิน 9 พ.ค. 62

Advertisement

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะนำขั้นตอนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไปอธิบายให้ กกต.ทราบ จากนั้นให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ หรือจะต้องขยับการเลือกตั้งออกไป และถ้าขยับ จะขยับอย่างไร เพราะขยับแล้วจะต้องมีความสะดวก สอดคล้องกับ 1 ขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ 2.ขั้นตอนตามพระราชพิธี ได้ความอย่างไร กกต.จะเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ ส่วนตัวตอบไม่ได้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่ในช่วงพระราชพิธีหรือไม่
เมื่อถามว่ามีแนวโน้นจะเลือกตั้งเดือนมีนาคมหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ทั้งหมดคือสิ่งที่เราต้องคุยกัน ต้องเข้าใจว่าวันเลือกตั้งต้องอยู่ภายใน 150 วัน นับจากวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดังนั้นการเลือกตั้งต้องไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม วันเลือกตั้งไม่ได้กระทบพระราชพิธี การเลือกเสียงก็ไม่ได้กระทบ แต่หลังเลือกตั้งนั้น มีกิจกรรมทางการเมืองประมาณ 10 อย่าง แต่ละอย่างมีกรอบวันเวลาของรัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ จึงต้องดูกันว่ากิจกรรมเหล่านี้ ไปตรงล็อกกับพระราชพิธีหรือไม่ ถ้าตรงกัน เราไม่สามารถขยับพระราชพิธีได้ และไม่สามารถขยับวันเวลาของกิจกรรมการเมืองเหล่านี้ไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องยกวันเลือกตั้งออกไปจากการเดิมเสีย เพื่อคำนวณกิจกรรมเหล่านั้น ไม่ให้ทับซ้อน กิจกรรมเหล่านี้กำหนดก่อนที่จะมีพระราชพิธี บัดนี้ ต้องนำปฏิทินพระราชพิธีทับลงไป แล้วจะเห็นความทับซ้อนที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องมาดูว่าจะขยับได้หรือไม่