โลกเปลี่ยน คนไทยแห่ดูทีวีผ่านสมาร์ทโฟน

เผยสถิติ คนนิยมชมรายการโทรทัศน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากขึ้น แต่ทีวีจอแบนยังครองแชมป์ อุปกรณ์รับชม ด้านรายการข่าวครองแชมป์ ประเภทรายการที่คนรับชมบ่อยที่สุด

Advertisement

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ 21.4 ล้านครัวเรือน ในจำนวนนี้มีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ 20.4 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.3 โดยในเขตเทศบาลมีครัวเรือนที่มีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 94.9 และนอกเขตเทศบาล ร้อยละ 95.6

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแบนมากที่สุด ร้อยละ 57.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5.7 รองลงมาคือ เครื่องรับโทรทัศน์แบบจอแก้วหรือจอตู้ปลา ร้อยละ 50.6 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.3 โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ร้อยละ 38.9 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.4 และคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 10.8 ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.5

เมื่อพิจารณาโครงข่ายในการรับชมรายการโทรทัศน์ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมรายการโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายภาคพื้นดินมากที่สุด ร้อยละ 55.3 รองลงมาคือโครงข่ายดาวเทียม ร้อยละ 53.2 โครงข่ายเคเบิล ร้อยละ 5.5 และโครงข่ายไอพีทีวี (IPTV) ร้อยละ 0.8

เมื่อสอบถามถึงความนิยมในการรับชมรายการโทรทัศน์ในแต่ละช่องที่ออกอากาศในปัจจุบันระหว่างการรับชมโทรทัศน์ช่องเดิมหรือช่องดิจิทัลใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่รับชมพอๆกันทั้งโทรทัศน์ช่องเดิมและช่องดิจิทัลใหม่ ร้อยละ 49.1 รองลงมาคือ รับชมโทรทัศน์ช่องเดิม ร้อยละ 30.2 รับชมโทรทัศน์ช่องดิจิทัลใหม่ ร้อยละ 19.9 และไม่ทราบ ร้อยละ 0.8

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจดังกล่าวพบว่า รายการข่าว ยังคงได้รับความนิยม ซึ่งเป็นรายการที่มีการรับชมบ่อยที่สุดคือ ประมาณ ร้อยละ 89.3 รองลงมาคือ ละครและซีรี่ย์ ร้อยละ 80.9 รายการวาไรตี้ ร้อยละ 51.7 กีฬา ร้อยละ 17.3 และรายการเด็ก/การ์ตูน เท่ากันกับรายการสารคดี คือ ร้อยละ 11.3