10 ความกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย มาแรงอันดับ1“กลัวไม่ได้เลือกตั้ง”!!

ผลสำรวจหัวข้อ 10 เรื่องที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย โดยสวนดุสิตโพล ประชาชนกลัวที่สุดอันดับแรกคือ  “วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน กลัวไม่มีการเลือกตั้ง” ส่วนเรื่องอื่นๆ ไปลองดูว่ามีอะไรบ้าง?

Advertisement

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,071 คน ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562 ในหัวข้อ 10 เรื่องที่คนไทยกังวลใจเกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ สรุปผลได้ ดังนี้

1.วันเลือกตั้งไม่ชัดเจน กลัวไม่มีการเลือกตั้ง 48.46%

2.ความขัดแย้งแตกแยก ใส่ร้ายโจมตี ทำให้เกิดความวุ่นวาย 40.90%

3.เศรษฐกิจตกต่ำ นักลงทุนไม่เชื่อมั่น 36.69%

4.ทุจริต คอรัปชั่น ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หาเสียงสกปรก 30.63%

5.การบริหารงานและเสถียรภาพของรัฐบาล 24.18%

6.การแก่งแย่งอำนาจ กอบโกยผลประโยชน์ 22.50%

7.ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย ขาดความน่าเชื่อถือ 21.29%

8.ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 17.55%

9.การปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 16.34%

10.การปล่อยข่าว สร้างกระแส ข่าวเท็จ ข่าวโคมลอย 15.59%