ฉลองตรุษจีนสโมสรไลออนส์มหาจักรเชื่อมสัมพันธ์ไลออนส์กวางเจา

183

สโมสรไลออนส์มหาจักร 310 d ประเทศไทยเชื่อมสัมพันธ์สโมสรไลออนส์ซื่อจี้ แห่งกวางเจา จีน มุ่งเป้าทำประโยชน์แก่สังคมมนุษยชาติ

สโมสรไลออนส์มหาจักรโดยการนำของ ดร.สุพรทิพย์ พรหมจรรยา นายกสโมสรไลออนส์มหาจักร และคณะสมาชิกสโมสรฯ ร่วมงานฉลองปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน กับสโมสรไลออนส์ซื่อจี้ กวางเจา ประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อกันของทั้งสองประเทศ และร่วมมือกันร่วมทำประโยชน์แก่สังคม มนุษยชาติ

นอกจากการฉลองในเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินสากลแล้วสโมสรไลออนส์ของทั้งสองประเทศยังร่วมกัน ฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยในเทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ที่ทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวจีนต่างใช้เป็นโอกาอันดีในการเชื่มสัมพันธ์ทั้งระหว่างญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหาย นับเป็นความร่วมมืออันดีของสโมสรไลออนส์ของทั้งสองประเทศไทย ที่ได้ใช้วาระขึ้นปีใหม่นี้เป็นสะพานสู่มิตรภาพ พร้อมๆ ทั้งร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม