ศาลรธน.รับวินิจฉัยยุบ ทษช. นัดพิจารณา27ก.พ.นี้

25
พรรคไทยรักษาชาติ (แฟ้มภาพ)

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ รับวินิจฉัย ปมยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) นัดพิจารณาครั้งต่อไป 27 ก.พ.

ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ผลการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.)

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเริ่มเมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 ก.พ.2562 ซึ่งภายหลังการพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารชี้แจงผลการประชุมว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสาร ประกอบคำร้อง แล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (13) ประกอบ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

วิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของศาลเป็นผู้ส่ง ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่ง และสำเนาคำร้องไว้ ณ ที่ทำการพรรคผู้ถูกร้อง และให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาขอศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 5 ประกอบมาตรา 54 แล้ว ทั้งนี้ ศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่ 27 ก.พ.2562 เวลา 13.30น.