ภาษีค้าขายออนไลน์มีผลแล้ว! ผู้ค้าเช็คด่วนธุรกรรมที่ต้องแจ้งสรรพากร

37

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันนี้ ( 21 มี.ค. 2562) มีผลให้ผู้ค้าต้องรายงานกรมสรรพากรตามข้อกำหนดของกฏหมาย

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ที่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 20 มี.ค. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 21 มี.ค. 2562 เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ให้ใช้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการชำระภาษี ทั้งนี้ผลจากการบังคับใช้ จะทำให้ร้านขายของออนไลน์ หรือผู้ทำธุรกรรมการเงินเป็นประจำต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะ ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ที่ทางธนาคาร และผู้ให้บริการอีเพย์เม้นต์ ต้องรายงานไปยังกรมสรรพากร ได้แก่ 1. ฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป 2. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน 400 ครั้ง และมียอดทำธุรกรรมการเงินรวมกัน  2 ล้านบาทขึ้นไป

หากพบเป็นไปตาม 2 ข้อนี้ ต้องรายงานไปยัง กรมสรรพากร หากธนาคาร หรือผู้ให้บริการอีเพย์เมนต์ไม่รายงาน กรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และ ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะแก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้อง

รวมถึงปรับปรุงอัตราโทษ กรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษี หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 สามาถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา