ปตท.เนรมิตสวนทิวลิป หนุนท่องเที่ยว ระยอง จากนวัตกรรมความเย็นก๊าซ LNG

ปตท. ชูนวัตกรรมความเย็นจากก๊าซแอลเอ็นจี เนรมิตสวนดอกไม้เมืองหนาว ทิวลิปกว่า 1.2 แสนต้น บานกลางฤดูร้อน จ.ระยอง หนุนท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนเติบโตอย่างงยั่งยืน

Advertisement

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 8 : ทิวลิปบานที่ระยอง ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “The Charming of Wonder Village” มนต์เสน่ห์หมู่บ้าน ในฝัน ท่ามกลางทุ่งทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา โดยเปิดให้ประชาชนร่วมชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 21 เมษายน 2562 นายชาญศิลป์ กล่าวว่า

ปตท. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) ให้เป็นเมืองนวัตกรรมใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ซึ่งศักยภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันความเจริญทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างคุณค่าให้กับพลังงานเหลือใช้ โดยการนำพลังงานความเย็นที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะแอลเอ็นจีให้เป็นก๊าซ มาใช้ในการสร้างความเย็นให้กับโรงเรือนเพาะปลูกพันธุ์ไม้และผลไม้เมืองหนาว รวมถึงการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติมาเร่งการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งยังสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำแข็งแห้งสำหรับการทำฝนเทียม สนับสนุนให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโครงการฝนหลวง และการปฏิบัติงานในภัยพิบัติต่างๆ มาแล้วกว่า 21 ปี ซึ่งนับเป็นโครงการที่ผสมผสานองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศไทย 

สำหรับความพิเศษของนวัตกรรมที่ ปตท. ได้พัฒนาเพิ่มเติมจากทุกปีที่ผ่านมา คือการใช้เทคโนโลยี IFV (Intermediate Fluid Vaporizer) ที่ดึงพลังงานความเย็นจากการเปลี่ยนสถานะ LNG ในการผลิตน้ำเย็น มาใช้ในการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะปลูก จึงทำให้ในปีนี้ ปตท. นำความงดงามของดอกทิวลิปหลากสีสันและดอกไม้นานาพันธุ์มาจัดวางกว่า 120,000 ดอก โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสปรากฏการณ์ใหม่กับจุดไฮไลท์ภายในสวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ จุด Rocky Gateway กับทางเดินในบรรยากาศอุโมงค์หินนำทางทะลุผ่านสู่เมืองกลางหุบเขา จุด Reflection of Light มุมสะท้อนผิวน้ำพร้อมวิวสวนสวยและบ้านบนเขากลับหัว และจุด Miracle Bridge กับความมหัศจรรย์แห่งสะพานกระจกใสที่มองเห็นทะลุทุ่งทิวลิปสุดอลังการด้านล่าง

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากศิลปินนักร้องชั้นนำ และกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน อาทิ การแสดงหุ่นมือ ตัวตลกโบโซ่ การวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน เวิร์กชอปการสอนจัดต้นไม้จากสมาคมไม้ดอกภาคตะวันออก จุใจกับการ ช็อป ชม ชิม สินค้ามากมายจากวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP ปิดท้ายด้วยการสรงน้ำพระ สืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย เสริมสิริมงคลให้กับผู้มาร่วมงาน

“ปตท.มุ่งตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม บริษัทพลังงานแห่งชาติ นำสิ่งที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะจังหวัดระยอง ที่ปตท.ดำเนินธุรกิจในพื้นที่มากว่า 30 ปี”

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ปตท. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชื่นชมความมหัศจรรย์ของไม้เมืองหนาวผลงานของคนไทย โดยมีค่าเข้าชมเพียงท่านละ 40 บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตร ปตท. จะบริจาคให้กับกองทุนสนับสนุนการจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ เมืองมาบตาพุด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ปตท. มุ่งหวังอย่างยิ่ง ที่จะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจอันแสนมีค่า พร้อมมอบความสุขให้กับผู้มาเยือน นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ครั้งที่ 8 : ทิวลิปบานที่ระยอง ใช้ดอกทิวลิปมากกว่า 15 สายพันธุ์ เนรมิตสวนดอกไม้เมืองหนาวบนพื้นที่ของสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง โดยในส่วนของธุรกิจทิวลิปของปตท. ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกปี โดยงานนี้ใช้พนักงานปตท.กว่า 200 คน ในการเตรียมต้อนรับผู้มาเยือน ปัจจุบัน บริษัทปตท.มุ่งพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนทั้งการจ้างงาน การพัฒนาพันธุ์ใหม่เมืองหนาว ทั้งไม้ดอก และผลไม้ เช่น สตอร์เบอรี่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการทำเกษตรในประเทศไทย และนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

#ทิวลิปบานที่ระยอง2562 #มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่8 #TheCharmingofWonderVillage