บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ “วันไหลบางแสน”

ภาพบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ “วันไหลบางแสน” จังหวัดชลบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าบางแสน โดยปีนี้ห้ามรถเล่นน้ำ-รถเครื่องเสียงวิ่งถนนลงหาดบางแสน ให้ไปใช้ถนนข้ามหลามและถนนบางแสน-อ่างศิลา

Advertisement