สะพานมิตรภาพ ไทย-กัมพูชา กับฝัน อภิมหาโครงการ One belt- One road

119

ประเทศไทยกับกัมพูชาจะมีเส้นทางติดต่อเชื่อมโยงระหว่างกันทางถนนและทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก 2 เส้นทาง คือที่สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท)  สำหรับรถยนต์ และเส้นทางรถไฟ ไทย – กัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนและการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

ในวันที่ 22 เมษายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานร่วมกับ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในพิธีฉลองความสำเร็จการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ที่จังหวัดสระแก้ว เชื่อมกับจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา และพิธีส่งมอบรถดีเซลรางจำนวน 4 คัน ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแล้วและเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในประเทศไทยให้กับกัมพูชา

สะพานมิตรภาพไทย – กัมพูชา เป็นสะพานข้ามแดนไทย – กัมพูชาสำหรับรถยนต์ที่มีความยาวที่สุด มีความยาว 620 เมตร มูลค่า 170 ล้านบาท ข้ามคลองพรมโหดซึ่งเป็นเขตแดนไทย-กัมพูชา ก่อสร้างโดยความช่วยเหลือจากประเทศไทย ขั้นตอนต่อไปเป็นการพัฒนาถนนฝั่งกัมพูชาเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวสะพาน การก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านของทั้งสองประเทศ และการยกระดับพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อใช้ช่องทางดังกล่าวเข้า – ออกได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2565

ส่วนการลงนามความตกลงการเดินรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชา เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเดินรถไฟร่วมกัน โดยในอนาคตกัมพูชาจะก่อสร้างสถานีรถไฟระหว่างประเทศที่บริเวณบ้านสตึงบท เพื่อใช้เป็นสถานีในการทำพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่อไป

ในโอกาสดังกล่าว นายกรัฐมนตรีสองฝ่ายจะหารือกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย – กัมพูชาในด้านต่าง ๆ ด้วย ไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก เป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง และจะฉลองการครบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2563

สำหรับสะพานดังกล่าว และเส้นทางรถไฟสระแก้ว-ปอยเปต จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางคมนาคม ที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางบกทางทะเลที่เรียกว่าโครงการ one belt, one road ของจีน ซึ่งไทยและกัมพูชาจะต้องเร่งรัดเจรจาทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการบนส่งทางถนนของสองประเทศเพื่อให้เดินรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารไม่ประจำทางระหว่างกันได้

ความตกลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการพบปะอย่างเป็นทางการระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายกฯ ฮุนเซน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 60  ซึ่ง ฮุนเซน ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนั้นว่า  2 ประเทศตกลงที่จะเปิดด่านถาวรเพิ่มอีก 4 แห่งเพื่อให้การติดต่อกันสะดวกมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวกในการติดต่อที่ชายแดน ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศระบุจุดหนึ่งที่จะเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรคือที่บ้านหนองเอี่ยน จังหวัดสระแก้ว เชื่อมกับสตึงบท จังหวัดบันเจียเมียนเจยของกัมพูชา

พร้อมกันนี้ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังโปรยยาหอม แต่งเพลงให้ไทย 4 เพลงเกี่ยวกับ “สะพานมิตรภาพ” ที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท เล่นเอาหัวหน้า คสช. เคลิ้มยิ้มร่ารับเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของรัฐบาลทหาร

นอกจากนี้ ยังมีการตั้งเป้ามูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยไทยจะรับซื้อสินค้าจากกัมพูชามากขึ้น รวมทั้งมาตรการเปิดทางให้ผู้ส่งสินค้ากัมพูชาสามารถส่งไปประเทศที่3ได้ง่ายขึ้น สพหรับมูลค่าการค้านั้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าถึง 15,000 ล้านดอลลาร์ ( ประมาณ 4.65 แสนล้านบาท) ภายในปี 2573 หรือในคราวครบรอบ 80 ปีความสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-กัมพูชา

ที่สุดแล้วสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา คือส่วนหนึ่งของปลายทางความฝันของ มหาอำนาจโลกอย่างจีน ที่ต้องการคว้ากรรมสิทธิ์ตำแหน่งลูกพี่ใหญ่ของน้องๆอาเซียน ทั้งการลงทุนในลาว เวียดนาม ไทย กัมพูชา และมาเลเซีย ในอภิมหาโปรเจกต์ One Belt One Road แล้วไทยจะอยู่ที่ใดในโปรเจกต์นี้ หากยังไม่ทันคิด จับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่อย่างนี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะเสียรู้ เสียเปรียบในวังวนสงครามเศรษฐกิจโลกระหว่าง 2 ยักษ์ จีน-อเมริกา

ข้อมูล: กระทรวงต่างประเทศ

ภาพ : เพจ สถานีรถไฟอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว,กรมทางหลวง