“ชมรมช่างภาพการเมือง” จัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 10

35

“ชมรมช่างภาพการเมือง” จัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 10 เพื่อช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา บุตร – ธิดา สมาชิกชมรมให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่

วันที่ 28 เมษายน 2562 ที่เมเจอร์ โบว์ล ปิ่นเกล้า ชมรมช่างภาพการเมือง จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10 เพื่อนำเงินรายได้มาใช้เป็นทุนการศึกษา แก่บุตร – ธิดา ของสมาชิกชมรม โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานของนายอลงกรณ์ และนายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ร่วมกันเปิดการแข่งขัน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของทางชมรมช่างภาพการเมือง จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีความสามารถ และมีคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นเครื่องกำกับการใช้ความรู้ และความสามารถให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ และด้วยภาระหน้าที่ที่จะต้องทำในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องส่งเสียให้ลูกหลานได้รับการศึกษาอย่างสูงสุด จึงทำให้ตนมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือบุตร – ธิดาของสมาชิก และรับเป็นประธานในการเปิดงานของทางชมรมฯ เสมอมา

ด้าน นายภณวัชร์นันท์ กล่าวว่า อาชีพช่างภาพถือเป็นอาชีพหนึ่งที่มีหน้าที่ถ่ายทอดความจริงออกไปสู่สาธารณะชน ซึ่งในบ้างครั้งต้องเสี่ยงอันตรายและเสี่ยงชีวิต เพื่อให้ได้ภาพๆ หนึ่ง ซึ่งปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และในประวัติศาสตร์ ดังนั้น สิ่งที่พวกเขาเล็งเห็นว่า จะเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานของพวกเขาก็คือ การศึกษา เพราะฉะนั้น การจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ถือเป็นหลักประกันของบุตร – ธิดา ของทางชมรมฯ ว่า ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ก็จะมีเงินทุนตรงนี้ช่วยเหลือพวกเขา เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่

ส่วนนายเมฆินทร์ กล่าวว่า ตนขอให้ทางชมรมฯ ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ และขอให้ผู้ที่เข้าร่วมในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ จงประสบความสุขความเจริญ และอิ่มเอมใจกับการเข้าร่วมกิจกรรมของทางชมรมฯ ซึ่งเป็นธรรมดาที่จะต้องมีผลแพ้ชนะ แต่สำคัญที่สุดก็คือ การแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับลูกหลานของสมาชิกชมรมฯ เพื่อให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

ขณะที่นายชัยยศ และคณะกรรมการชมรมช่างภาพการเมือง ได้แสดงความขอบคุณต่อประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกล่าวว่า ขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีจิต และความปรารถนาดีของทุกๆคนต่อลูกหลานของทางชมรมฯ ซึ่งเงินรายได้จากการแข่งขัน จะนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นต่อไป