คสช.โชว์เก๋าเตรียมอวดผลงาน 5 ปี ชาติก้าวหน้า-แก้ปัญหาประชาชน!!

24

คสช. เตรียมสรุปผลงาน 5 ปี รัฐประหาร แก้ปัญหาประชาชน-วางรากฐาน-พัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า​ ​ในการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ฝ่ายต่างๆ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเตรียมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เข้ามาแก้ไขปัญหาของประชาชน บริหารจัดการและวางรากฐานให้ประเทศมีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย พร้อมให้นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งในระดับพื้นที่และในภาพรวม เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศตลอด 5 ปีที่ผ่านมา