ญี่ปุ่นฉลองพิธีราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่

31

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ทรงทำพิธีสละราชสมบัติ โดยมีมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นทรงประกอบพิธีราชาภิเษกครั้งแรก สืบทอดราชสมบัติขึ้นเป็น “สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ” ณ พระราชวังหลวงกรุงโตเกียว

ในพิธีดังกล่าวมีการถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ซึ่งเป็นสัญลัษณ์ของพระราชอำนาจแห่งสมเด็จพระจักรพรรดิ 3 สิ่ง คือพระแสงดาบคุซานางิ คันฉ่องสำริดยาตะ และหยกรูปหยดน้ำยาซากะนิ พิธีดังกล่าวเรียกว่า “เคนจิ โทะ โฌเค โนะ งิ”

สำหรับพิธีได้ทีการจัดขึ้นที่ท้องพระโรงในพระราชวังหลวง โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้ชายอาวุโสเท่านั้นที่เข้าร่วม เมื่อเสด็จถึงท้องพระโรง ประทับยืนบนพระแท่นยกพื้น เจ้ากรมวังทูลเกล้าถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ 2 องค์ ที่เก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงคือ พระแสงดาบคุซานางิและหยกรูปหยดน้ำยาซากะนิ

ส่วนคันฉ่องสำริดยาตะประดิษฐานที่ศาลเจ้าอิเสะ ไม่ได้นำมาถวายด้วย เพราะถือว่าเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับสุริยะเทพีผู้เป็นบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น

จากนั้นเจ้าพนักงานทูลเกล้าถวายพระราชลัญจกรแห่งองค์สมเด็จพระจักรพรรรดิ (เทนโนเงียวจิ) และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน (ไดนิฮงโกกุจิ) รวม 2 องค์ ซึ่งเป็นตราที่จะทรงใช้ประทับเอกสารราชการในฐานะองค์พระประมุขของชาติ

ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี ประธานสภาสูงและสภาล่าง ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี หนึ่งในนั้นคือผู้หญิง และถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้าร่วมพิธี งานพระราชพิธีนี้กินเวลา 5 นาทีเท่านั้นจึงแล้วเสร็จ

ทั้งนี้มีการรายงานเพิ่มเติมว่า นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมเด็จพระจักรพรรดิ อะกิฮิโตะ จะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระเจ้าจักรพรรดิหลวง” 「太上天皇」(ไดโจ เท็นโน) หรือเรียกโดยย่อว่า「上皇」(โจโค)

ส่วนสมเด็จพระจักรพรรดินี มิชิโกะ จะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง”「上皇后」โจโคโง

อย่างไรก็ตาม มกุฏาชกุมาร นารุฮิโตะ จะขึ้นสืบราชสมบัติเป็น สมเด็จพระจักรพรรดิลำดับที่ 126 ของญี่ปุ่นลืบไปตลอดจนจบรัชสมัย และ มกุฏราชกุมารี มาซาโกะ ก็จะรับพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระจักรพรรดินี